| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/137/12 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska

z dnia 23 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr.95 poz.613 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M.P. z 2012 roku , poz. 587 ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 roku (M.P. z 2012 roku , poz. 743 )

Rada Gminy i Miasta

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

1) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 411,00 zł

2) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie - 596,00 zł

3) powyżej 9 t, a poniżej 12 t -794,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) liczba osi - 2:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 13 t - 794,00 zł

b) równej lub wyższej niż 13 t, a mniej niż 14 t - 861,00 zł

c) równej lub wyższej niż 14 t, a mniej niż 15 t - 887,00 zł

d) równej lub wyższej niż 15 t - 926,00 zł

2) liczba osi - 3:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 17 t - 861,00 zł

b) równej lub wyższej niż 17 t, a mniej niż 19 t - 926,00 zł

c) równej lub wyższej niż 19 t, a mniej niż 21 t - 993,00 zł

d) równej lub wyższej niż 21 t, a mniej niż 23 t - 1058,00 zł

e) równej lub wyższej niż 23 t, a mniej niż 25 t - 1278,00 zł

f) równej lub wyższej niż 25 t - 1278,00 zł

3) liczba osi 4 i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 25 t - 1164,00 zł

b) równej lub wyższej niż 25 t, a mniej niż 27 t - 1191,00 zł

c) równej lub wyższej niż 27 t, a mniej niż 29 t - 1312,00 zł

d) równej lub wyższej niż 29 t, a mniej niż 31 t - 2083,00 zł

e) równej lub wyższej niż 31 t - 2083,00 zł

3. Od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) liczba osi - 2:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 13 t - 861,00 zł

b) równej lub wyższej niż 13 t, a mniej niż 14 t - 926,00 zł

c) równej lub wyższej niż 14 t, a mniej niż 15 t - 952,00 zł

d) równej lub wyższej niż 15 t - 1577,00 zł

2) liczba osi - 3:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 17 t - 926,00 zł

b) równej lub wyższej niż 17 t, a mniej niż 19 t - 993,00 zł

c) równej lub wyższej niż 19 t, a mniej niż 21 t - 1058,00 zł

d) równej lub wyższej niż 21 t, a mniej niż 23 t - 1278,00 zł

e) równej lub wyższej niż 23 t, a mniej niż 25 t - 1987,00 zł

f) równej lub wyższej niż 25 t - 1987,00 zł

3) liczba osi 4 i więcej:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 25 t - 1231,00 zł

b) równej lub wyższej niż 25 t, a mniej niż 27 t - 1312,00 zł

c) równej lub wyższej niż 27 t, a mniej niż 29 t - 2083,00 zł

d) równej lub wyższej niż 29 t, a mniej niż 31 t - 3090,00 zł

e) równej lub wyższej niż 31 t - 3090,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie - 940,00 zł

2) powyżej 5,5 t i poniżej 9 t - 993,00 zł

3) od 9 t i poniżej 12 t - 1058,00 zł

5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) liczba osi - 2:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 18 t - 1204,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 t, a mniej niż 25 t - 1258,00 zł

c) równej lub wyższej niż 25 t, a mniej niż 31 t - 1323,00 zł

d) równej lub wyższej niż 31 t - 1780,00 zł

2) liczba osi - 3 :

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 40 t - 1570,00 zł

b) równej lub wyższej niż 40 t - 2171,00 zł

6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) liczba osi - 2:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 18 t - 1258,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 t, a mniej niż 25 t - 1323,00 zł

c) równej lub wyższej niż 25 t, a mniej niż 31 t - 1390,00 zł

d) równej lub wyższej niż 31 t - 2302,00 zł

2) liczba osi - 3:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 40 t - 2171,00 zł

b) równej lub wyższej niż 40 t -2978,00 zł

7. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

1) od 7 t i poniżej 12 t - 820,00 zł

8. Od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

1) liczba osi - 1:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 18 t - 226,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 t, a mniej niż 25 t - 265,00 zł

c) równej lub wyższej niż 25 t - 403,00 zł

2) liczba osi - 2:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 28 t - 332,00 zł

b) równej lub wyższej niż 28 t, a mniej niż 33 t - 773,00 zł

c) równej lub wyższej niż 33 t, a mniej niż 38 t - 1071,00 zł

d) równej lub wyższej niż 38 t - 1448,00 zł

3) liczba osi - 3:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 38 t - 853,00zł

b) równej lub wyższej niż 38 t - 1188,00 zł

9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie pojazdów:

1) liczba osi - 1:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 18 t - 291,00 zł

b) równej lub wyższej niż 18 t, a mniej niż 25 t - 403,00 zł

c) równej lub wyższej niż 25 t -707,00 zł

2) liczba osi - 2:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 28 t - 390,00 zł

b) równej lub wyższej niż 28 t, a mniej niż 33 t - 1071,00 zł

c) równej lub wyższej niż 33 t, a mniej niż 38 t - 1626,00 zł

d) równej lub wyższej niż 38 t -2142,00 zł

3) liczba osi - 3:

a) równej lub wyższej niż 12 t, a mniej niż 38 t - 1188,00 zł

b) równej lub wyższej niż 38 t - 1614,00 zł

10. Od autobusów w zależności od ilości miejsc siedzących:

1) mniej niż 30 miejsc - 1323,00 zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1654,00 zł

§ 2. Traci moc Uchwała Nr X/71/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 21 listopada 2011 roku (Dz. Urz. z 2011 roku, Nr 290, poz. 3050)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica Kujawska

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Izbica Kujawska oraz poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Marian Lewandowski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »