| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 6/13 Rady Gminy Dębowa Łąka

z dnia 13 marca 2013r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu pobierania opłat i zasad zwolnienia z nich

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) uchwala się co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobom spełniającym kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej w tym zakresie.

§ 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres, miejsce świadczenia oraz wysokość odpłatności.

§ 3. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych ustala się w kwocie 9,52 zł.

§ 4. Wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę jest zależna od jego dochodów i jest ustalona na podstawie tabeli stanowiącej załącznik od uchwały.

§ 5. Należność za wykonywane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpłaca się do kasy Urzędu Gminy w Dębowej Łące do 10 dnia każdego miesiąca za miniony miesiąc.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 33/2009 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 18 września 2009 roku w sprawie ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Łące.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Maciejewski


Załącznik do Uchwały Nr 6/13
Rady Gminy Dębowa Łąka
z dnia 13 marca 2013 r.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze
realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowej Łące

Dochód netto na osobę
( w zł )

Wysokość opłat

Osoba samotna

Osoba w rodzinie

do 542

nieodpłatnie

5 %

543 - 643

5 %

10%

644 - 743

10 %

15 %

744 - 843

20 %

25 %

844 - 943

30 %

35 %

944 - 1043

40 %

45 %

1044 - 1143

50 %

55 %

1144 - 1243

60 %

65 %

1244 - 1343

70 %

75 %

1344 - 1443

80 %

85 %

1444 - 1543

90 %

95 %

1544 + wyżej

100 %

100 %


Uzasadnienie

Usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy na realizacje, których konieczne są środki samorządowe. Pomoc może być świadczona osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymaga wsparcia innej osoby, a jest go pozbawiona. Usługi mogą być również świadczone osobie, która ich wymaga, a rodzina, także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni takiej pomocy nie mogą zapewnić. Tabela stanowiąca załącznik do uchwały określa wysokość odpłatności za świadczoną pomoc, którą w zależności od dochodów jest zobowiązany regulować podopieczny.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze jako pierwszy próg w dochodzie na osobę ma wskazaną kwotę stanowiącą kryterium dochodowe w gospodarstwie jednoosobowym w pomocy społecznej. Od października 2012 r. kwota ta wynosi 542 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Maciejewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sanner

Doradca prawny z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »