| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 70/2012 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 20 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726),) oraz § 11 pkt 4 uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemiatycze na 2011 rok (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 34 poz.467), Wójt Gminy, zarządza:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 322.441 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 242.125 zł

a) Dział 010, rozdział 01095 § 2010 242.125 zł

2) Zadania własne : 80.316 zł

a) Dział 852, rozdział 85216 § 2030 9.000 zł

b) Dział 854, rozdział 85415 § 2030 71.316 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8.200 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 200 zł

a) Dział 750, rozdział 75011 § 2010 200 zł

2) Zadania własne : 8.000 zł

a) Dział 852, rozdział 85214 § 2030 6.000 zł

b) Dział 852, rozdział 85295 § 2030 2.000 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 327.841 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 242.125 zł

a) Dział 010, rozdział 01095 § 4210 2.300 zł

b) Dział 010, rozdział 01095 § 4300 2.448 zł

c) Dział 010, rozdział 01095 § 4430 237.377 zł

2) Zadania własne : 85.716 zł

a) Dział 750, rozdział 75022 § 4210 700 zł

b) Dział 754, rozdział 75412 § 4300 2.000 zł

c) Dział 754, rozdział 75412 § 4410 200 zł

d) Dział 852, rozdział 85204 § 4330 1.500 zł

e) Dział 852, rozdział 85216 § 3110 9.000 zł

f) Dział 852, rozdział 85219 § 4210 1.000 zł

g) Dział 854, rozdział 85415 § 3240 71.316 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13.600 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 200 zł

a) Dział 750, rozdział 75011 § 4210 200 zł

2) Zadania własne : 13.400 zł

a) Dział 750, rozdział 75022 § 3030 700 zł

b) Dział 754, rozdział 75412 § 4210 2.200 zł

c) Dział 852, rozdział 85204 § 4210 1.500 zł

d) Dział 852, rozdział 85214 § 3110 6.000 zł

e) Dział 852, rozdział 85295 § 3110 2.000 zł

f) Dział 852, rozdział 85219 § 4300 1.000 zł

§ 5. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 16.263.673 zł. w tym bieżące -13.272.098 zł majątkowe-2.991.575 zł na spłatę pożyczki i kredytu krótkoterminowych przeznacza się dochody w kwocie 2.095.279 zł.

2) Plan wydatków ogółem 14.493.065 zł w tym bieżące -13.323.175 zł majątkowe -1.169.890 zł.

§ 6. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki i kredytu pomostowych w kwocie 2.095.279 zł z dochodów budżetowych, zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań zrealizowanych w 2011roku, wynosi 324.671 zł. Żródłem finansowania deficytu będą wolne środki.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Edward Zaremba


Załącznik do Zarządzenia Nr 70/2012
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

1. Plan dochodów Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 314.241 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 30 marca 2012r. ( pismo Nr FB.II.3111.89.2012.MA ) zwiększona została dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących w rozdziale 85415 o kwotę 71.316 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

- na podstawie art.148 ustawy o finansach publicznych oraz decyzji Wojewody Podlaskiego kwoty dotacji celowych z budżetu państwa wynikające z ustawy budżetowej na rok 2012 uległy zmianie ( pismo Nr FB.II.3111.64.2012.BŁ i EB-II.3111.64.2012.BŁ) zmniejszona została dotacja celowa na zadania zlecone w rozdziale 75011 o kwotę 200 zł, zwiększona została dotacja celowa na zadania własne w rozdziale 85216 o kwotę 9.000 zł, zmniejszona została dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w rozdziale 85214 o kwotę 6.000 zł oraz w rozdziale 85295 o kwotę 2.000 zł, dochody budżetu państwa pobierane przez gminę związane z realizacją zadań zleconych jst w 2012 roku w rozdziale 85212 zmniejszyły się do kwoty 6.000 zł

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 10 kwietnia 2012r. ( pismo Nr FB.II.3111.113.2012.AK ) zwiększona została dotacja celowa na realizację zadań zleconych w rozdziale 01095 o kwotę 242.125 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

2. Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 314.241 zł.

Analogicznie do zmiany planu dochodów zwiększono plan wydatków.

Dokonano również przesunięć miedzy paragrafami w poszczególnych rozdziałach. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »