| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/255/12 Rady Miejskiej w Sokółce

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r poz. 567), w związku z artykułem 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378), art. 6a ust. 11 ustawy dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458, oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475, z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826 z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, Nr 143, poz. 1199 z 2006 r. Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775 z 2008 r. Nr 116, poz. 730 z 2009 r. Nr 56, poz. 458 z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się wzór Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/156/12 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego poz. 664).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sokółki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wześniej jednak niż w dniu 1 stycznia 2013 r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/255/12
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 22 listopada 2012 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/255/12
Rady Miejskiej w Sokółce
z dnia 22 listopada 2012 r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Maśliński

Prawnik Kancelarii SMM Legal. Doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym oraz w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek komunalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »