| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 17 grudnia 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849) Rada Gminy Kobylin-Borzymy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie - 580,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 700,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 930,00 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:

a) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.300,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.830,00 zł

c) o liczbie osi jezdnych - cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.900,00 zł

3) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.830,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych - trzy i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.830,00 zł

c) o liczbie osi jezdnych - cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do mniej niż 29 ton - 2.740,00 zł

d) o liczbie osi jezdnych - cztery i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 29 ton - 2.800,00 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1.400,00 zł

5) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne:

a) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 2.100,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 2.100,00 zł

6) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych:

a) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do mniej niż 31 ton - 2.100,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 31 ton - 2.200,00 zł

c) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do mniej niż 40 ton - 2.300,00 zł

d) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 40 ton - 3.000,00 zł

7) od przyczepy i naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 600,00 zł

8) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą:

a) o liczbie osi jezdnych - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.500,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.500,00 zł

c) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.000,00 zł

9) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą:

a) o liczbie osi jezdnych - jedna i dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - 1.500,00 zł

b) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej od 12 ton do 36 ton włącznie - 1.500,00 zł

c) o liczbie osi jezdnych - dwie i dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton - 2.000,00 zł

d) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej od 12 do 36 ton włącznie - 1.500,00 zł

e) o liczbie osi jezdnych - trzy i więcej oraz dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 36 ton - 1.900,00 zł

10) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zależności od ilości miejsc od siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 924,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.155,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylin-Borzymy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/147/13 Rady Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok /Dz.Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4373/.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Targoński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »