| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 82/XLIV/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia 13 listopada 2009r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok


Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 5 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2006 r Nr 121 , poz. 844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych /Monitor Polski Nr 52, poz. 742/
Rada Miejska w Cieszanowie uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości dla osób prawnych , jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych w wysokości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni 0,65 zł,
b) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 4,00 zł,
c) zajętych pod budownictwo mieszkaniowe i zakwalifikowanych w ewidencji gruntów i budynków do gruntów budowlanych oznaczonych symbolem "B" - od 1 m2 powierzchni 0,10zł,
d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 powierzchni 0,20 zł,
2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej 0,55 zł,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej 18,50 zł,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej 8,00 zł,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1m2 powierzchni użytkowej 4,16 zł,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,30 zł,
3. od budowli, których wartość określona jest na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych:
a) związanych z produkcją i dostawą wody oraz z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - 1 % ich wartości,
b) pozostałych - 2 % ich wartości.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów.
§ 3. Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Cieszanowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
§ 5. Uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »