| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/240/2010 Rady Gminy Czermin

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity tekst: Dz. U. z 2010r. Nr 91, poz. 613) oraz art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( jednolity tekst Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 z późn. zmianami)

Rada Gminy w Czerminie uchwala co następuje:

§ 1. Zwalnia sie z podatku od nieruchomości nieobjęte zwolnieniami ustawowymi:

1) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,

2) grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, w tym w zakresie kultury fizycznej i sportu,

3) budynki mieszkalne położone na terenie gminy Czermin, których powierzchnia użytkowa wynosi do 160m2,

4) grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków literą "dr" (drogi),

5) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby uzdatniania i dostarczania wody,

6) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potzreby odprowadzania i oczyszczania ścieków,

7) grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków literą "Tr" (tereny różne),

8) grunty, budynki i budowle wykorzystywane na potrzeby działalności w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w oparciu o ustawę z dnia 6 kwietnia 1990r. o policji.

W budynkach mieszkalnych nie objętych zwolnieniem, o których mowa w ust. 1 pkt 3 wyłącza się z podstawy opodatkowania 160 m2 powierzchni użytkowej, natomiast opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad 160 m2.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego 2011.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »