| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy Dydnia

z dnia 21 lipca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz.613 z póź. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z póź. zm.) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z póź. zm.), Rada Gminy u c h w a l a:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dydnia z dnia 14 grudnia 2006 roku Nr III/13/2006 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach, wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 1 „Deklaracja na podatek rolny” na końcu, po rubryce I, dodaje się zapis: „Pouczenie. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z póź. zm.)”.

2) w załączniku Nr 3 „Deklaracja na podatek leśny” na końcu, po rubryce G, dodaje się zapis: „Pouczenie. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z póź. zm.)”.

3) w załączniku Nr 5 „Deklaracja na podatek od nieruchomości„ na końcu, po rubryce H, dodaje się zapis: „Pouczenie. Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z póź. zm.)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Szul


Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Szul


Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Szul


Przewodniczący Rady Gminy


mgr Piotr Szul

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Gminy Dydnia
z dnia 21 lipca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Deklaracja na podatek rolny

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Gminy Dydnia
z dnia 21 lipca 2011 r.
Zalacznik2.doc

deklaracja na podatek leśny

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/64/2011
Rady Gminy Dydnia
z dnia 21 lipca 2011 r.
Zalacznik3.doc

deklaracja na podatek od nieruchomości

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »