| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy Mielec

z dnia 12 kwietnia 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mielec

Na podstawie art. 10 ust. 2   i art. 18 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r., o   samorządzie gminnym / Dz. U. z   2001 r Nr 142, poz. 1591 z   póź. zmianami oraz art. 40 ust. 8   ustawy o   drogach publicznych z   dnia 21 marca 1985 r.  
(tekst jednolity Dz. U. z   2007 r. Nr 19 poz. 115)  

Rada Gminy Mielec  
uchwala co następuje:  

§   1.  

Określa stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mielec, na cele nie związane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg, dotyczące:  

1)   prowadzenia robót w   pasie drogowym,  

2)   umieszczania w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,  

3)   umieszczania w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,  

4)   zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   pkt 1-3.  

§   2.  

1.   Za zajęcie 1m 2 powierzchni dróg gminnych, o   którym mowa w   § 1   pkt 1   i 4   ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia pasa:  

1)   chodników, poboczy, placów, ciągów pieszych i   pieszo-jezdnych                 -   2,00 zł                

2)   jezdni do 20 % jej szerokości, opasek, zatok postojowych i   autobusowych oraz elementów drogi wymienionych w   pkt.1, jeżeli znajdują się w   skrajni drogowej                 -   3,00 zł                              

3)   jezdni od 20 % do 50 % jej szerokości                               -   4,00 zł  

4)   jezdni powyżej 50 % jej szerokości do całkowitego zajęcia                 -   5,00 zł  

5)   pozostałych elementów pasa drogowego nie wymienionych w   pkt 1- 4   -   1,00 zł  

2.   Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.  

§   3.  

1.   Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   §1 pkt 2   ustala się roczne stawki opłat za 1   m 2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:  

 

L.p.  

Rodzaj urządzenia technicznego  

Lokalizacja urządzenia w   pasie drogowym  

jezdnia, chodnik, plac, ciągów pieszych i   pieszo-jezdnych (również planowane)  

pozostałe elementy drogi  

1  

kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć ciepłownicza  

0,50 zł  

0,25 zł  

2  

pozostałe  

50,00 zł  

25,00 zł  

2.   Roczne stawki opłat w   wysokości określonej w   ust. 1   obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w   pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w   pasie drogowym.  

§   4.  

1.   Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   §1 pkt 3   ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia za 1   m 2 powierzchni:  

1)   pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego,nie związanego z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego                               -   5,00 zł  

2)   reklamy                                                                                       -   5,00 zł  

§   5.  

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mielec.  

§   6.  

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i   podlega podaniu do publicznej wiadomości.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIELEC  


ZENON   SKIBA

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »