| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/259/2012 Rady Gminy Szemud

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 222, 236, 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157,poz.1240 z późn. zmianami)

RADA GMINY SZEMUD uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2012 po stronie dochodów w szczegółowości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę dochodów po zmianie w wysokości 54.277.613,41 zł, w tym:

a) dochody bieżące na kwotę 52.683.613,06 zł,

b) dochody majątkowe na kwotę 1.594.000,35 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2012 po stronie wydatków w szczegółowości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę wydatków po zmianie w wysokości 57.775.908,99 zł, w tym:

a) wydatki bieżące na kwotę 49.045.464,77 zł,

b) wydatki majątkowe na kwotę 8.730.444,22 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2012 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 2012 ustlony w kwocie 3.498.295,58 zł nie ulega zmianie.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki w kwocie 1.990.730 zł,

2) kredytu w kwocie 870.000 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 637.565,58 zł.

§ 5. 1. Planowana kwota przychodów ustalona w wysokości 5.286.158,58 zł nie ulega zmianie i dotyczy:

1) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.990.730 zł,

2) kredytu w kwocie 870.000 zł,

3) wolnych środków (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 2.425.428,58 zł.

2. Planowana kwota rozchodów ustalona na kwotę 1.787.863 zł nie ulega zmianie i dotyczy:

1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie 1.112.325 zł,

2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 442.000 zł,

3) spłaty pożyczki zaciągniętej w roku 2011 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 233.538 zł

§ 6. Dokonuje zmian w Planie wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych Oświatowych jednostek budżetowych na rok 2012, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud.

Załaczniki do uchwały dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Gminy Szemud.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Grzegorz Lasowski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »