| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/257/2012 Rady Gminy Szemud

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia podziału gminy na obwody głosowania

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 113 z późn. zm.), Rada Gminy Szemud, na wniosek Wójta Gminy Szemud, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Szemud na obwody głosowania wraz z ustaleniem ich nunerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w sposób następujący:

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

DONIMIERZ, SZEMUD (okręgi wyborcze nr 6 i 7), SZEMUDZKA HUTA

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie
Szemud, ul. Szkolna 4

2

KIELNO, KOWALEWO, LEŚNO, RĘBISKA, WARZNO

Zespół Szkół w Kielnie
Kielno, ul. Szkolna 4

3

BĘDARGOWO, ŁEBIEŃSKA HUTA, ŁEBNO, ZĘBLEWO

Szkoła Podstawowa w Łebnie
Łebno, ul. Szkolna 1

4

BOJANO (okręgi wyborcze nr 13, 14 i 15)

Zespół Szkół w Bojanie
Bojano, ul. Wybickiego 38

5

DOBRZEWINO, KARCZEMKI

Zespół Szkół w Kielnie
Kielno, ul. Szkolna 4

6

CZĘSTKOWO, GRABOWIEC, GŁAZICA, JELEŃSKA HUTA, KAMIEŃ, KIELEŃSKA HUTA, PRZETOCZYNO

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie
Szemud, ul. Szkolna 4

7

KOLECZKOWO

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koleczkowie
Koleczkowo, ul. Wejherowska 24

§ 2. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Na ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wyborcom, w licznie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Podział gminy na obwody głosowania zastrzeżony jest prawem do wyłącznej kompetencji Rady Gminy, która dokonuje go w oparciu o art. 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.).
Zmiany w podziale na stałe obwody głosowania mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy wynika to ze zmian granic gminy albo ze zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania (art. 13 ust. 1 Kodeksu wyborczego).
Ponadto art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 113 z późn. zm.) zobowiązuje Radę Gminy do dokonania podziału gminy na obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze. Zmiana w okręgach wyborczych została dokonana w dniu 14 czerwca 2012 roku, zatem podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania musi nastąpić najpóźniej do 14 września 2012r.
Zgodnie z Kodeksem wyborczym obwody głosowania mogą liczyć od 500 do 3000 mieszkańców. W gminie Szemud dotychczas funkcjonowało 7 obwodów głosowania. Zmiany w liczbie ludności w gminie nie powodują konieczności zwiększenia liczby tych obwodów. Natomiast w związku ze zmianami w okręgach wyborczych należy dokonać ponownego ustalenia granic tych obwodów.
W związku z powyższym przedkłada się pod obrady niniejszy projekt uchwały, w którym proponuje się dokonać ustalenia nowego podziału zgodnie z wyliczeniami zawartymi w poniższej tabeli.

Podział na obwody głosowania - wg stanu na 31.03.2012r.

Nr obwodu

Nr okręgu

Liczba mieszkańców w okręgu

Liczba mieszkańców w obwodzie

1

5

965

1

6

1013

1

7

842

2820

2

9

1228

2

10

1085

2313

3

1

880

3

2

1364

2244

4

13

701

4

14

1113

4

15

757

2571

5

12

1079

1079

6

3

798

6

4

724

6

8

1211

2733

7

11

1375

1375

Razem

15135

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »