| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/257/2012 Rady Gminy Szemud

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia podziału gminy na obwody głosowania

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 113 z późn. zm.), Rada Gminy Szemud, na wniosek Wójta Gminy Szemud, uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Szemud na obwody głosowania wraz z ustaleniem ich nunerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w sposób następujący:

Numer obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

DONIMIERZ, SZEMUD (okręgi wyborcze nr 6 i 7), SZEMUDZKA HUTA

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie
Szemud, ul. Szkolna 4

2

KIELNO, KOWALEWO, LEŚNO, RĘBISKA, WARZNO

Zespół Szkół w Kielnie
Kielno, ul. Szkolna 4

3

BĘDARGOWO, ŁEBIEŃSKA HUTA, ŁEBNO, ZĘBLEWO

Szkoła Podstawowa w Łebnie
Łebno, ul. Szkolna 1

4

BOJANO (okręgi wyborcze nr 13, 14 i 15)

Zespół Szkół w Bojanie
Bojano, ul. Wybickiego 38

5

DOBRZEWINO, KARCZEMKI

Zespół Szkół w Kielnie
Kielno, ul. Szkolna 4

6

CZĘSTKOWO, GRABOWIEC, GŁAZICA, JELEŃSKA HUTA, KAMIEŃ, KIELEŃSKA HUTA, PRZETOCZYNO

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Szemudzie
Szemud, ul. Szkolna 4

7

KOLECZKOWO

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Koleczkowie
Koleczkowo, ul. Wejherowska 24

§ 2. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Na ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wyborcom, w licznie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Podział gminy na obwody głosowania zastrzeżony jest prawem do wyłącznej kompetencji Rady Gminy, która dokonuje go w oparciu o art. 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.).
Zmiany w podziale na stałe obwody głosowania mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy wynika to ze zmian granic gminy albo ze zmiany liczby mieszkańców w gminie lub w obwodzie głosowania (art. 13 ust. 1 Kodeksu wyborczego).
Ponadto art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 113 z późn. zm.) zobowiązuje Radę Gminy do dokonania podziału gminy na obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze. Zmiana w okręgach wyborczych została dokonana w dniu 14 czerwca 2012 roku, zatem podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na obwody głosowania musi nastąpić najpóźniej do 14 września 2012r.
Zgodnie z Kodeksem wyborczym obwody głosowania mogą liczyć od 500 do 3000 mieszkańców. W gminie Szemud dotychczas funkcjonowało 7 obwodów głosowania. Zmiany w liczbie ludności w gminie nie powodują konieczności zwiększenia liczby tych obwodów. Natomiast w związku ze zmianami w okręgach wyborczych należy dokonać ponownego ustalenia granic tych obwodów.
W związku z powyższym przedkłada się pod obrady niniejszy projekt uchwały, w którym proponuje się dokonać ustalenia nowego podziału zgodnie z wyliczeniami zawartymi w poniższej tabeli.

Podział na obwody głosowania - wg stanu na 31.03.2012r.

Nr obwodu

Nr okręgu

Liczba mieszkańców w okręgu

Liczba mieszkańców w obwodzie

1

5

965

1

6

1013

1

7

842

2820

2

9

1228

2

10

1085

2313

3

1

880

3

2

1364

2244

4

13

701

4

14

1113

4

15

757

2571

5

12

1079

1079

6

3

798

6

4

724

6

8

1211

2733

7

11

1375

1375

Razem

15135

reklama

POLECANE

Polecamy

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »