| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI.329.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 6n ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2012 r. poz. 391 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełniania oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację w formie elektronicznej można składać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej e PUAP z zastosowaniem profilu zaufanego.

2. Wypełniony formularz deklaracji należy przesłać na skrzynkę ePUAP Urzędu Miejskiego w Człuchowie.

§ 3. Ustala się termin i miejsce składania deklaracji, o której mowa w §1:

1) deklarację należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania w nieruchomości lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;

2) miejscem składania deklaracji jest Urząd Miejski w Człuchowie.

§ 4. Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) dokumenty potwierdzające przebywanie poza miejscem stałego zameldowania

2) oświadczenie właściciela nieruchomości w przypadku, gdy nie ma możliwości przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1.

§ 5. Dane zawarte w deklaracji mogą podlegać weryfikacji przy wykorzystaniu niżej wymienionych dokumentów:

1) informacji z ewidencji ludności,

2) informacji z ewidencji gruntów,

3) informacji z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w zakresie zużycia wody.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Traci moc uchwała nr XXXIV.240.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady


Maria Danuta Kordykiewicz


Załącznik do Uchwały Nr XLVI.329.2014
Rady Miejskiej w Człuchowie
z dnia 26 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »