| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII.68.2015 Rady Gminy Miłoradz

z dnia 7 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok (zmiana I)

Na podstawie art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 849, zm. z 2015 r. poz. 528, 774 i 1777.) w związku z art. 37 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 r., poz. 1777), art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515), art. 9 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M. P. poz. 735) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI.60.2015 Rady Gminy Miłoradz z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok w § 1 w pkt 1 dodaje się lit. "d" w brzmienie:

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni 3,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Dominika Wróbel


Uzasadnienie

Stawkę wprowadza nowa ustawa o rewitalizacji, którą prezydent podpisał 27 października 2015 r. Nowy przepis zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Chodzi o art. 37 ustawy o rewitalizacji, który wprowadza zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dodając nową stawkę w podatku od nieruchomości dotyczącą gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji.

Nowa, podwyższona stawka podatku będzie miała zastosowanie na obszarze specjalnego obszaru rewitalizacji (SSR) i będzie dotyczyć gruntów, które mimo przeznaczenia w planie miejscowym pod zabudowę, nie zostały zabudowane w terminie 4 lat od dnia wejścia w życie planu. Stawka dla takich nieruchomości ma wynosić 3 zł od 1 m2.

Zdaniem autorów ustawy proponowany przepis ma być instrumentem finansowej zachęty dla właścicieli nieruchomości do realizacji zagospodarowania zgodnego z planem miejscowym lub - w razie braku takiego zamiaru - zadysponowania nieruchomością na rzecz podmiotu, który jest zainteresowany takim działaniem.

WÓJT GMINY


Arkadiusz Skorek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »