| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/112/16 Rady Gminy Ryjewo

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) w związku z art. 30 ust. 6 i ust. 6a w związku z art. 91 d. pkt. 1) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 191, z późn. zm.) oraz po uprzednim uzgodnieniu z właściwą organizacją związkową zrzeszającą nauczycieli, Rada Gminy Ryjewo uchwala , co następuje:

§ 1. W treści załącznika do Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 października 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wprowadza się następujące zmiany:

1. W tabeli dodatków funkcyjnych , stanowiącej załącznik Nr 1 do Regulaminu będącego załącznikiem do Uchwały dotychczasowy zapis w brzmieniu:

,, Wychowawca klasy, oddziału przedszkolnego - 90 złotych miesięcznie " zastępuje się wyrazami: ,, Wychowawca klasy, oddziału przedszkolnego - 110 złotych miesięcznie"

§ 2. Zmiany regulaminu uzgodniono z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ryjewie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Zima

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Śniady

Ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, sprzedaży i marketingu. Specjalistka w zakresie organizowania polityki personalnej w nowo powstających firmach. Zdobywała doświadczenie w organizacjach w trakcie restrukturyzacji, przejęć, połączeń, rozpoczynania działalności i dynamicznego rozwoju, w różnych środowiskach i kulturach, a także systemach organizacyjnych. Od 2005 roku współzałożyciel i Partner Zarządzający w Evolution the Human Capital Company. Pełniła różnorodne funkcje zarządcze w działach personalnych w Europie i Azji, w firmach odnoszących rynkowe sukcesy: ORFE, Avon Cosmetics, Ving, World Bank, Wizz Air. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia mentorów „PROMENTOR”. Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Charkowskiej na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Dzięki swemu doświadczeniu doskonale rozumie biznesową funkcję HR, umiejętnie przekłada cele biznesowe na strategię personalną, efektywnie dostosowuje metodologię i wybór narzędzi do konkretnych zadań. Zawsze pozytywna wobec życia, posiada umiejętność wywierania pozytywnego i mobilizującego wpływu na innych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »