| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/152/2013 Rady Gminy Fajsławice

z dnia 24 maja 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Fajsławice na lata 2012-2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym oraz zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) Rada Gminy Uchwala, co następuje:

§ 1.

1) Rozdział I załącznika do Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fajsławice na lata 2012 - 2016, stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/67/2011 Rady Gminy w Fajsławicach z dnia 15 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

2) W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Wójcik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/152/2013
Rady Gminy Fajsławice
z dnia 24 maja 2013 r.

Rozdział 1.
PROGNOZA WIELKOŚCI MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY FAJSŁAWICE I STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW.

1. Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje 9 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 549,57 m2znajdujące się w 4 budynkach stanowiących własność Gminy.

Wykaz budynków i lokali mieszkalnych:

L.p.

Wykaz budynków

Nr lokalu

Powierzchnia w m2

Stan techniczny

1.

Ośrodek Zdrowia w Fajsławicach

107A/2

68

średni

107A/6

79,5

107A/7

68

107A/8

50,7

107A/10

58

2.

Budynek Nr 4
w Fajsławicach

4

84

3.

Szkoła Podstawowa w Siedliskach Drugich

190/6

38,47

190

30,9

4.

Budynek Starego Ośrodka Zdrowia w Fajsławicach

129/1

72

Razem:

549,57

2. W swoim zasobie mieszkaniowym gmina posiada 9 lokali socjalnych o łącznej powierzchni 426,45 m2.

Wykaz budynków i lokali socjalnych:

L.p.

Wykaz budynków

Nr lokalu

Powierzchnia w m2

Stan techniczny

1.

Budynek komunalny w Suchodołach

106C

76,89

średni

2.

Budynek w Suchodołach

236

51,68

48,93

zły

3.

Budynek w Fajsławicach

125/1A

31,9

125/1B

35,5

125/2

49,03

125/3

63,52

4.

Budynek Starego Ośrodka Zdrowia w Fajsławicach

129/2A

31,3

średni

129/2B

37,7

Razem:

426,45

3. Nie przewiduje się powiększenia mieszkaniowego zasobu poprzez budowę nowych mieszkań ze względu na brak środków finansowych.

4. Pozyskiwanie lokali socjalnych będzie następowało przez adaptację pomieszczeń o innym przeznaczeniu niż mieszkalne - będących własnością gminy.

5. Stan techniczny mieszkaniowego zasobu Gminy określa się na bazie ogólnego stanu budynku oraz wyposażenia lokalu mieszkalnego w centralne ogrzewanie, wodociągi z sieci, kanalizację, łazienkę.

Wielkość zasobu mieszkaniowego w latach 2012-2016 będzie ulegała zmianom zależnym od ilości sprzedanych lokali w drodze przetargów. Gmina Fajsławice planuje sprzedaż budynku Szkoły Podstawowej w Suchodołach i budynków mieszkalnych nr 236 w Suchodołach.

W latach 2012-2016 nie planuje się przekształcania lokali komunalnych na inne cele oraz tworzenia nowych lokali komunalnych i lokali socjalnych.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Zegarek

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Współwłaściciel Kancelarii Lex Artist. Odpowiada za zarządzanie całością przedsiębiorstwa oraz przeprowadzanie audytów i wspieranie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji u Klientów Kluczowych. Swoimi wieloletnimi doświadczeniami i wiedzą praktyczną z przyjemnością dzieli się z uczestnikami licznych konferencji, szkoleń i kursów oraz czytelnikami publikacji i artykułów na blog-daneosobowe.pl.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »