| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/235/2013 Rady Powiatu w Gołdapi

z dnia 29 sierpnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r., Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), Rada Powiatu w Gołdapi uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XV/97/2011 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2012 r., poz. 309), tabela w rozdziale 3. § 10. otrzymuje brzmienie:

L.p.

Stanowisko

Miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego w %

1.

Szkoła licząca do 16 oddziałów

Dyrektor

25-50

Wicedyrektor

15-35

2.

Szkoła licząca powyżej 16 oddziałów

Dyrektor

30-70

Wicedyrektor

20-50

Kierownik szkolenia praktycznego

15-30

3.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

Dyrektor

30-60

Wicedyrektor

20-40

4.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Dyrektor

20-40

Wicedyrektor

15-35

5.

Opiekun stażu

Opiekun nauczyciela stażysty

5

Opiekun nauczyciela kontraktowego

5

6.

Wychowawca klasy

7

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Powiatu


Leszek Retel


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/235/2013
Rady Powiatu w Gołdapi
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Konieczność wprowadzenia zmian w uchwale podyktowana jest Uchwałą nr XXXII/207/2013 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie połączenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołdapi i Bursy Szkolnej w Gołdapi w Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.

Zwiększenie dodatku funkcyjnego dyrektorowi i wicedyrektorowi podyktowane jest zmianą zakresu działań Zespołu w porównaniu do funkcjonujących wcześniej placówek.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »