| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/63/15 Rady Gminy Świętajno

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz.1515) oraz art.18a, art.19, pkt 1, lit."f", ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2014, poz. 849 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Świętajno:

1) wprowadza opłatę od posiadania psów;

2) określa wysokość stawek opłaty od posiadania psów;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.

§ 2. Na terenie Gminy Świętajno wprowadza się opłatę od posiadania psów.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 16,00 zł od jednego psa oraz 10,00 zł za każdego następnego psa, posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 4. 1. Obowiązek w zakresie opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę pobiera się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których powstał obowiązek jej zapłaty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Ttraci moc uchwała Nr XXXVI/175/13 Rady Gminy Świętajno z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Szyłak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Rabczewski

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »