| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X.84.2015 Rady Gminy Stare Juchy

z dnia 17 listopada 2015r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 849; z 2015 roku poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.1381; z 2014 roku poz. 40; z 2015 roku poz. 1045.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 465; z 2015 roku poz.1045) Rada Gminy Stare Juchy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
(INRL-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór Deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór Deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Juchy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XII.67.2011 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Piela


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X.84.2015
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X.84.2015
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X.84.2015
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X.84.2015
Rady Gminy Stare Juchy
z dnia 17 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »