| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/220/09 Rady Gminy Bierzwnik

z dnia 18 grudnia 2009r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze udzielane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierzwniku oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu pobierania opłat


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r.Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art.50 ust. 6 i art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa się szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz tryb pobierania tych odpłatności a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/67/2004 Rady Gminy w Bierzwniku z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierzwnik.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni do dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362) usługi opiekuńcze finansowane są przez gminę w ramach zadań własnych i mają charakter obligatoryjny. W związku ze zmianą kryteriów dochodowych stanowiących podstawę do ustalenia wysokości odpłatności ponoszonej przez podopiecznych za świadczone usługi konieczne stało się dostosowanie warunków odpłatności do obowiązujących wymogów ustawowych.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/220/09
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/220/09
Rady Gminy Bierzwnik
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Szczegółowe zasady ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz tryb pobierania tych odpłatności, a także zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.
reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Zegarek

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Współwłaściciel Kancelarii Lex Artist. Odpowiada za zarządzanie całością przedsiębiorstwa oraz przeprowadzanie audytów i wspieranie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji u Klientów Kluczowych. Swoimi wieloletnimi doświadczeniami i wiedzą praktyczną z przyjemnością dzieli się z uczestnikami licznych konferencji, szkoleń i kursów oraz czytelnikami publikacji i artykułów na blog-daneosobowe.pl.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »