| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVI/175/12 Rady Miejskiej w Goleniowie

z dnia 25 stycznia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Łozienica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz.1203 i Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz.887) Rada Miejska w Goleniowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/233/08 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Łozienica § 1 otrzymuje brzmienie:

" § 1. Ulicom położonym we wsi Łozienica oznaczonej geodezyjnie województwo zachodniopomorskie, powiat goleniowski, jednostka ewidencyjna Goleniów, obręb Łozienica nadaje się następujące nazwy:

- ulicy oznaczonej numerami ewidencyjnymi 216/39, 216/38, 230/12, 62/4 nadaje się nazwę ulicy Produkcyjna;

- ulicy oznaczonej numerem ewidencyjnym 107/1 nadaje się nazwę ulicy Towarowa. " .

§ 2. Usytuowanie ulic przedstawiono na mapie poglądowej stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Goleniów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Czesław Majdak


Załącznik do Uchwały Nr XVI/175/12
Rady Miejskiej w Goleniowie
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Artur Rycak

Doktor nauk prawnych, adwokat, w latach 2003-2016 sędzia orzekający m.in. w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych w okręgu lubelskim, warszawskim i warszawsko-praskim. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy. W latach 1996-2006 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, od 2009 r. wykładowca w uczelni Łazarskiego w Warszawie, prelegent na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, wykładowca i kierownik podyplomowych studiów "Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych" oraz studiów "Prawo podatkowe" w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, procedury sądowej, kosztów sądowych i ustroju sądów powszechnych dla sędziów, radców prawnych, dyrektorów sądów, pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, asystentów sędziów i referendarzy sądowych oraz szefów działów kadr i HR.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »