| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/288/12 Rady Miejskiej w Czaplinku

z dnia 22 listopada 2012 r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czaplinek

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące górne stawki opłat za usługi w zakresie:

1) odbierania odpadów komunalnych z terenu miejscowości Czaplinek w wysokości 99,32 zł/ m3 netto;

2) odbierania odpadów komunalnych z terenu spoza miejscowości Czaplinek w wysokości 125,90 zł/ m3 netto ;

3) opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie miejscowości Czaplinek w wysokości 18,52 zł/ m3 netto;

4) opróżniania zbiorników bezodpływowych poza miejscowością Czaplinek w wysokości 18,52 zł/ m3 netto plus stawka za 1 km przewozu od miejsca pobrania nieczystości płynnych do stacji zlewnej w wysokości 1,13 zł/ km netto.

2. Do opłat netto, o których mowa w ust. 1, doliczany jest podatek od towarów i usług w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/159/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Czaplinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 153, poz. 3178).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady


Robert Aleszko

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »