| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/ 277 / 13 Rady Gminy Stepnica

z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz. 645) oraz art. 56 § 3, art. 57 § 2, 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749, poz. 1149) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i opłat lokalnych oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Stepnica.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty prolongacyjnej w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych, ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stepnica.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/11/98 Rady Gminy w Stepnicy z dnia 28 listopada 1998r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stepnica


Ryszard Ławicki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Czopik

Rajdowy Mistrz Polski, właściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy SBJ

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »