| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV.152.K.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie stwierdzenia naruszenia prawa w uchwale Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie i Mieście Sianów

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1113) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie i Mieście Sianów.

§ 2. Nie stwierdza się nieważności uchwały wymienionej w § 1 z powodu doprowadzenia jej do stanu zgodnego z prawem uchwałą Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie i Mieście Sianów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Sianowie działając na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.460) w dniu 27 maja 2015 r. podjęła uchwałę Nr VIII/43/2015 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie i Mieście Sianów, która wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 11 czerwca 2015 r.

W dniu 23 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Sianowie podjęła uchwałę Nr IX/55/2015 zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie i Mieście Sianów, która wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 24 czerwca 2015 r.

Uchwały były przedmiotem badania nadzorczego na posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 25 czerwca 2015 r.

Kolegium stwierdziło, że w uchwale Nr VIII/43/2015 z dnia 27 maja 2015 r. Rada Miejska w § 2 pkt 2 ustaliła stawkę za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego na cele, o których mowa w § 1 pkt 1 (prowadzenie robót w pasie drogowym) za każdy dzień zajęcia jezdni powyżej 50 % szerokości w wysokości 15,00 zł. Kolegium stwierdziło, że ww. stawka pozostaje w sprzeczności z postanowieniami art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.460) z którego wynika, że kwota ta nie może przekroczyć 10,00 złotych.

Rada Miejska w Sianowie w uchwale Nr IX/55/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie i Mieście Sianów, zmieniła wysokość przedmiotowej stawki na 10,00 zł. Tym samym wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego została doprowadzona do zgodności z prawem.

W tym stanie rzeczy Kolegium stwierdziło, że uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Miejskiej w Sianowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie i Mieście Sianów została podjęta z naruszeniem art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.460).

W związku z doprowadzeniem przedmiotowej uchwały do zgodności z prawem Kolegium postanowiło nie wszczynać postępowania o uznanie kwestionowanego zapisu uchwały za nieważny.

Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

Zastępca Prezesa


mgr Mieczysław Kus

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Profika Broker

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »