| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII / 480 / 2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

z dnia 24 września 2010r.

w sprawie; ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku "Złoty Promyk" w Nowym Tomyślu

Na podstawie art. 34 "b" ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U.z 2007r. Nr 14, poz.89, Nr 123,poz.849, Nr 166,poz.1172, Nr 176,poz.1240, Nr 181,poz.1290; z 2008r. Nr 171,poz.1056, Nr 234,poz.1570 ; z 2009r. Nr 19,poz.100, Nr 76,poz.641, Nr 98,poz. 817, Nr 157,poz.1241, Nr 219,poz.1707; z 2010r Nr 96,poz.620, Nr 107,poz.679) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198; Nr 43, poz. 253; Nr 87, poz. 506; z 1991 r. Nr 95, poz. 425; Nr 107, poz. 464; Nr 114, poz. 492; z 1995 r. Nr 90, poz. 446; z 1996 r. Nr 114, poz. 542; z 1997r. Nr 121, poz. 769; z 1998 r. Nr 162, poz. 1126; z 2003r. Nr 166, poz. 1612) Rada Miejska w Nowym Tomyślu u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Ustala się miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w Żłobku "Złoty Promyk" w Nowym Tomyślu w wysokości 280,00,- złotych, płatną z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

§ 2. 1. Obniża się kwotę opłaty miesięcznej, określonej w § 1 w przypadku jednoczesnego uczęszczania do Żłobka co najmniej dwojga dzieci z rodziny .

2. W przypadku określonym w ust.1 opłata za Żłobek wyniesie :

1) na pierwsze dziecko w rodzinie ,uczęszczające do Żłobka :

- 100% kwoty określonej w § 1 ,

2) na drugie i kolejne dziecko w rodzinie , uczęszczające do Żłobka :

- 85 % kwoty określonej w § 1 .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLV /361 /2009 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku "Złoty Promyk" w Nowym Tomyślu (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2010r. Nr 12, poz.378).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą od 1 lutego 2011 roku .

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Szymkowiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »