| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Łękawica

z dnia 29 grudnia 2010r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/181/05 Rady Gminy Łękawica z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy "Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych" oraz wzorów "Deklaracji na podatek od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób prawnych" na terenie gminy Łękawica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 z późn. zmianami ), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity z 1993 r. Dz. U. Nr 94, poz.431 z późn. zm.) oraz art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 listopada 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682 z późn. zmianami)

R A D A G M I N Y Ł Ę K A W I C A uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/181/05 Rady Gminy Łękawica z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie : ustalenia wzorów formularzy „Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych oraz wzorów „Deklaracji na podatek od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób prawnych” na terenie gminy Łękawica, otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 4, otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. 1) Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

2) Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady


Bronisław Stachura

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miedzy państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Gminy Łękawica
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/10
Rady Gminy Łękawica
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Deklaracja na podatek od nieruchomości

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »