| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/3/10 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobrowniki

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Bobrowniki uchwala:

§ 1. Zmienić Statut Gminy Bobrowniki w następującym zakresie:

1/Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady

§ 17 punkt 2 otrzymuje brzmienie: "2/ dwóch Wiceprzewodniczących,".

§ 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej Sesji."

§ 20 dotychczasowy zapis: "Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności:", zastępuje się zapisem:

"Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący wskazany przez Przewodniczącego w szczególności:"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Jerzy Chwała

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »