| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/6/2010 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art.40 ust 1, art.41 ust 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.5 ust 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

Rada Gminy Wilkowice postanawia:

§ 1. Uchwalić tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, określony w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Bartosz Olma


Załącznik do Uchwały Nr I/6/2010
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 1 grudnia 2010 r.

Regulamin w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 1. Przedmiotem konsultacji są:

a) Projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi;

b) Projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Wilkowice z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) działającymi na terenie Gminy Wilkowice.

§ 3. Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przeprowadzają wydziały merytoryczne Urzędu Gminy w Wilkowicach, które są inicjatorami wyżej wymienionych projektów.

§ 4. 1) Konsultacje poprzedzone są ogłoszeniem o ich przeprowadzeniu zamieszczonym na stronie Gminy Wilkowice http://www.wilkowice.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowicach oraz na adresy mailowe organizacji działających na terenie gminy Wilkowice, które zgłosiły chęć powadomienia tą drogą, przez właściwy wydział merytoryczny.

2) Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

a) Cel konsultacji;

b) Przedmiot konsultacji;

c) Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

d) Formę konsultacji.

§ 5. 1) Konsultacje mogą być prowadzone w formie:

a) Otwartych spotkań konsultacyjnych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 w/w ustawy;

b) Ankiet - zawierających przedmiot konsultacji oraz pouczenie, co do sposobu ich wypełnienia oraz przekazania wypełnionych ankiet;

c) Konsultacji internetowych - drogą mailową;

2) Możliwe jest łączenie form konsultacji wymienionych w ust 1.

3) Wyboru formy konsultacji każdorazowo dokonuje projektodawca.

§ 6. 1) Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Wilkowice.

2) Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.

3) Wyniki konsultacji Wójt Gminy Wilkowice przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »