| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/6/2010 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 1 grudnia 2010r.

w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art.40 ust 1, art.41 ust 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art.5 ust 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

Rada Gminy Wilkowice postanawia:

§ 1. Uchwalić tryb konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, określony w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Bartosz Olma


Załącznik do Uchwały Nr I/6/2010
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 1 grudnia 2010 r.

Regulamin w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 1. Przedmiotem konsultacji są:

a) Projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi;

b) Projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Wilkowice z organizacjami pozarządowymi.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) działającymi na terenie Gminy Wilkowice.

§ 3. Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przeprowadzają wydziały merytoryczne Urzędu Gminy w Wilkowicach, które są inicjatorami wyżej wymienionych projektów.

§ 4. 1) Konsultacje poprzedzone są ogłoszeniem o ich przeprowadzeniu zamieszczonym na stronie Gminy Wilkowice http://www.wilkowice.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wilkowicach oraz na adresy mailowe organizacji działających na terenie gminy Wilkowice, które zgłosiły chęć powadomienia tą drogą, przez właściwy wydział merytoryczny.

2) Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

a) Cel konsultacji;

b) Przedmiot konsultacji;

c) Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

d) Formę konsultacji.

§ 5. 1) Konsultacje mogą być prowadzone w formie:

a) Otwartych spotkań konsultacyjnych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 w/w ustawy;

b) Ankiet - zawierających przedmiot konsultacji oraz pouczenie, co do sposobu ich wypełnienia oraz przekazania wypełnionych ankiet;

c) Konsultacji internetowych - drogą mailową;

2) Możliwe jest łączenie form konsultacji wymienionych w ust 1.

3) Wyboru formy konsultacji każdorazowo dokonuje projektodawca.

§ 6. 1) Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Wilkowice.

2) Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.

3) Wyniki konsultacji Wójt Gminy Wilkowice przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »