| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 23 sierpnia 2010r.

do Porozumienia zawartego w dniu 16 stycznia 2007 r

Zawarty w Gliwicach pomiędzy Powiatem Gliwickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego, w imieniu którego działają:

Starosta Gliwicki – Michał Nieszporek

Wicestarosta - Sławomir Adamczyk

a

Miastem Gliwice zwanym dalej w treści porozumienia Miastem reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice w imieniu, którego działa:

Renata Caban- Zastępca Prezydenta Miasta

do porozumienia zawartego w dniu 16 stycznia 2007 r. w sprawie powierzenia Miastu Gliwice kształcenia uczniów klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz finansowania tego zadania w formie dotacji celowej, strony wprowadzają następujące zmiany:

§ 1. Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Powiat zobowiązuje się do przekazania Miastu w roku szkolnym 2010/11 środków finansowych w postaci dotacji celowej na kształcenie uczniów, o których mowa w § 1 według faktycznie przeszkolonej w roku szkolnym 2010/11 liczby uczniów oraz kosztów kształcenia jednego ucznia określonych w ust. 2.

2. Koszt kształcenia jednego ucznia w roku szkolnym 2010/11 w szkole, o której mowa w § 2 organizowanego w formie turnusu 4 tygodniowego lub indywidualnych konsultacji ustala się w wysokości 300 zł– jeśli nie określi tego inaczej stosowne rozporządzenie.

3. Wysokość dotacji nie może przekroczyć środków ujętych na ten cel w budżecie powiatu.

4. Dyrektor szkoły, w której odbywał się kurs, niezwłocznie po zakończeniu kursu przekazuje do dyrektora macierzystej szkoły ucznia imienną listę przeszkolonych uczniów, którzy ukończyli kurs wraz z podaniem nazwy zawodu.

5. Dotacja za każdy kurs przekazywana będzie przez Powiat Miastu w terminie 14 dni od dnia złożenia w Powiecie, a w grudniu najpóźniej do 22 grudnia zestawienia podpisanego przez dyrektora macierzystej szkoły, zawierającego informacje o liczbie przeszkolonych uczniów, którzy ukończyli kurs wraz z podaniem nazw zawodów.

6. Dotacja przekazana zostanie przelewem na konto: Miasto Gliwice ING Bank Śląski 22105012301000002276914252

§ 2. Zgodnie z § 4 pkt 1 i 2 porozumienia przedłuża się obowiązywanie porozumienia na rok szkolny 2010/11.

§ 3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Za Miasto


Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice


Renata Caban
Za Powiat


Starosta Gliwicki


Michał Nieszporek


Wicestarosta


Sławomir Adamczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »