| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 17 stycznia 2011r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miasta Świętochłowice za 2010 rok

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana na podstawie art. 38a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.01.142.1592).

W 2010 roku Komisja działała w składzie ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 120/08 z dnia 23.04.2008 roku. Skład Komisji został zmieniony Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 286/08 z dnia 26.11.2008 roku.

Komisję powołano w następującym składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Eugeniusz Moś

2. Członkowie Komisji:

- Jadwiga Garbaciok

- Eugeniusz Henć

- Bogdan Nowak

- Janusz Borkowski

- Mirosław Kwiatkowski

- Julian Sitek

- Jacek Hawranek

3. Osoby z głosem doradczym:

- Roman Penkała

- Robert Jańczuk

- Joanna Peretiatkowicz

- Danuta Piątek

W pracach Komisji, poza stałymi członkami brali również udział pracownicy innych służb i inspekcji, których przedstawiciele byli zapraszani w zależności od tematyki posiedzeń Komisji. W pracach Komisji uczestniczyli pracownicy następujących wydziałów i instytucji:

- Wydziału Edukacji

- Wydziału Kultury i Sportu

- Wydziału Inwestycji i Remontów

- Wydziału Gospodarki Miejskiej i Ekologii

- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- Ośrodka Pomocy Społecznej

- Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”

- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

- Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o. o.

Szczególnym zadaniem Komisji jest koordynowanie działań wszystkich podmiotów działających w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Świętochłowice oraz realizacja uchwały nr VII/66/2003 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25.06.2003 roku, w sprawie przyjęcia do realizacji programu bezpieczeństwa i porządku publicznego „Bezpieczne Świętochłowice”.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 roku zebrała się 4 razy. Spotkania Komisji odbywały się w oparciu o opracowany w styczniu plan pracy Komisji. Spotkania odbyły się odpowiednio:

- 29.03.2010 roku;

- 14.06.2010 roku;

- 27.09.2010 roku;

- 06.12.2010 roku.

I posiedzenie w dniu 29.03.2010 roku

Omówiono sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku II Kadencji, zgodnie z art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592).

Komendanci Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej – przedstawili informacje o stanie bezpieczeństwa miasta za 2009 rok.

Inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów – koordynator „Akcji Zima” przedstawił sprawozdanie z realizacji „Akcji Zima 2009/2010” na terenie miasta oraz pozytywnie ocenił jego realizację.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej i Naczelnik Wydziału Edukacji omówili sposób realizacji programu ”Bezpieczne Ferie”. Pozytywnie oceniono zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przez Wydział Edukacji, Ośrodek Pomocy Społecznej, OSiR „Skałka”, Centrum Kultury Śląskiej, które zachęcały do udziału w wycieczkach, zajęciach na basenie, lodowisku i innych imprezach.

Naczelnik Wydziału Edukacji omówił możliwości podniesienia jakości bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz współpracy z Policją i Strażą Miejską w tym zakresie.

Omówiono plan pracy komisji na 2010 rok.

Na kolejnych posiedzeniach Komisji każdorazowo Komendanci Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej przedstawiali bieżącą ocenę porządku i bezpieczeństwa mieszkańców oraz wnioski i propozycje wynikające z tej oceny.

II posiedzenie w dniu 14.06.2010 roku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej i Naczelnik Wydziału Edukacji omówili program organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, realizację programu „Bezpieczne wakacje” jak i organizację letniego wypoczynku w mieście, organizację półkolonii i dożywiania w szkołach, a także wyjazdów na kolonie i obozy.

Na zbiorniku wodnym „SKAŁKA” uruchomiona zostanie wypożyczalnia kajaków a bezpieczeństwo wypoczywającym zapewni Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Omawiając przeprowadzone kontrole zbiorników wodnych na terenie miasta zwrócono uwagę na brak na niektórych z nich tablic z zakazem kąpieli. Zarządcom zbiorników wodnych nakazano umieszczenie ww. tablic. Nakazano Straży Miejskiej zwiększenie ilości patroli w rejonach dzikich kąpielisk .

Omawiając przeprowadzone kontrole zbiorników wodnych na terenie miasta zwrócono uwagę na brak na niektórych z nich tablic z zakazem kąpieli. Zarządcom zbiorników wodnych nakazano umieszczenie ww. tablic. Nakazano Straży Miejskiej zwiększenie ilości patroli w rejonach dzikich kąpielisk.

Ponadto oceniono skalę zagrożeń związanych z narkotykami oraz innych patologii wśród młodzieży.

III posiedzenie w dniu 27.09.2010 roku

Dokonano oceny letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, realizacji programu „Bezpieczne wakacje” oraz oceniono pracę służb i straży w czasie wakacji.

Komendant Straży Miejskiej omówił przeprowadzone kontrole stanu technicznego placów zabaw, Komendant Miejski Policji przedstawił ocenę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta.

Ponadto oceniono stan bezpieczeństwa obiektów mieszkalnych i komunalnych (mosty, wiadukty). Stwierdzono, że najbardziej zagrożone awariami bądź katastrofami budowlanymi są budynki wzniesione przed 1945r. Prowadzone kontrole najwięcej nieprawidłowości stwierdziły właśnie w tych budynkach.

W celu poprawienia bezpieczeństwa budowlanego należy uregulować stan prawny wielu budynków („porzucone” budynki prywatne), wykonać ich remont bądź rozbiórkę nakazaną decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Przedstawiono propozycje wydatków budżetowych miasta na 2011r. w ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

IV posiedzenie w dniu 06.12.2010 roku

Koordynator Akcji Zima przedstawił stan zabezpieczenia miasta na wypadek wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych w okresie zimy.

- Przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o. omówił przygotowanie przedsiębiorstwa do usuwania skutków zimy

- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła możliwości zwiększenia ilości miejsc w noclegowni dla bezdomnych oraz miejsc wydawania ciepłych posiłków jak i odzieży na okres zimowy.

- Naczelnik Wydziału Edukacji omówił przygotowanie placówek oświatowych do zimy.

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomniał o obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych właścicielom i zarządcom obiektów wielkopowierzchniowych oraz rozesłał treść własnych komunikatów do zarządców i właścicieli obiektów budowlanych w sprawie usuwania śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów obiektu budowlanego.

Komendant Miejski Policji zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z narastającym zjawiskiem handlu dopalaczami.

Ponadto omówiono funkcjonowanie od pięciu miesięcy monitoringu wizyjnego miasta - jego zalety i niedociągnięcia. Zwrócono uwagę na konieczność urządzenia stanowiska dyspozytorów i zatrudnienie dodatkowych pracowników (operatorów).

Podsumowano pracę Komisji za 2010r. oraz ustalono wstępny harmonogram prac Komisji na 2011r.

Komisja wyraziła pozytywną opinię odnośnie pracy Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz współdziałania tych służb z Prokuraturą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym na działania Komisji nie poniesiono żadnych kosztów z budżetu miasta.

Prezydent Miasta

Dawid Kostempski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »