| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 18 lutego 2011r.

w sprawie zmiany w uchwale dot. zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na rok 2011

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zm./ art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym / t. j. z 2006r., Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm./, art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym /Dz. U. z 2002r, Nr 200, poz. 1682 ze zm./, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz.613 ze zm.), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa /t. j. z 2005r., Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm./.

Rada Gminy w Ciasnej
uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 2 ust. 1 lit. c,e,f,g w uchwale nr LII / 356 /2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na rok 2011 rok i nadaje mu się nowe brzmienie :

„c / Glinica

-

Grażyna Gała

e / Molna

-

Aleksandra Baron

f / Panoszów

-

Rudolf Lesik

g / Sieraków Śląski

-

Julian Werner”

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 21 lutego 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »