| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/23/11 Rady Gminy Jasienica

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/374/09 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm.)

Rada Gminy Jasienica uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr XL/374/09 RAdy Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009r. Nr 226, poz. 4527) zmienić treść §1, ust. 1 pkt 2 lit. e, która otrzymuje brzmienie:

e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,11 zł od 1 powierzchni użytkowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasienica.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w poszczególnych sołectwach oraz miesięczniku lokalnym Gminy "Jasienica".

Przewodniczący Rady Gminy Jasienica


Jerzy Czudek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »