| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 41/VI/2011 Rady Gminy Miedźno

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie określenia inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz określenie terminu wpłaty podatków pobranych przez inkasentów

Na podstawie art.9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4 „a” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacji podatkowej /Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r., tekst jednolity ze zmianami/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami/ oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 93, poz. 613 ze zmianami/ i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz.U. z 2002r., Nr 200, poz. 1682 ze zmianami/ Rada Gminy Miedźno uchwala, co następuje :

§ 1. Powierza się pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa:

1) sołtysom poszczególnych sołectw gminy Miedźno:

a) Borowa – Szczypiór Konstanty

b) Dębiniec – Wypych Anna

c) Izbiska – Janikowska Lidia

d) Kołaczkowice Duże – Seliga Zbigniew

e) Kołaczkowice Małe – Sakaus Grażyna

f) Wapiennik – Makles Elżbieta

g) Władysławów – Widera Krzysztof

2) osobom fizycznym, nie pełniącym funkcji sołtysa:

a) Miedźno - Warchoł Alfreda

b) Mokra - Lizurej Teresa

c) Ostrowy - Leśniowska Anna

§ 2. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów z tytułu poboru podatków wymienionych w § 1 stanowiących dochód budżetu gminy w wysokości:

1) 10 % od zainkasowanych wpłat

2) 0,20 zł od jednej sztuki sporządzenia dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku

§ 3. Inkasenci pobierający podatek od osób fizycznych: rolny, leśny i od nieruchomości w formie inkasa, rozliczają się z pobranych podatków w nieprzekraczalnym terminie trzech dni po upływie ustawowego terminu płatności dla inkasentów.

§ 4. Tracą moc uchwała Nr 40/V/2007 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie określenia inkasentów poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu wpłaty podatków pobranych przez inkasentów oraz zmieniające ją: uchwała Nr 156/XXI/2008 Rady Gminy Miedźno z dnia 5 czerwca 2008 r. i uchwała Nr 303/XLI/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 kwietnia 2010 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Idasz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »