| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 41/VI/2011 Rady Gminy Miedźno

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie określenia inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz określenie terminu wpłaty podatków pobranych przez inkasentów

Na podstawie art.9, art. 28 § 4 i art. 47 § 4 „a” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacji podatkowej /Dz.U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r., tekst jednolity ze zmianami/ oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/ w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami/ oraz art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 93, poz. 613 ze zmianami/ i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz.U. z 2002r., Nr 200, poz. 1682 ze zmianami/ Rada Gminy Miedźno uchwala, co następuje :

§ 1. Powierza się pobór podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa:

1) sołtysom poszczególnych sołectw gminy Miedźno:

a) Borowa – Szczypiór Konstanty

b) Dębiniec – Wypych Anna

c) Izbiska – Janikowska Lidia

d) Kołaczkowice Duże – Seliga Zbigniew

e) Kołaczkowice Małe – Sakaus Grażyna

f) Wapiennik – Makles Elżbieta

g) Władysławów – Widera Krzysztof

2) osobom fizycznym, nie pełniącym funkcji sołtysa:

a) Miedźno - Warchoł Alfreda

b) Mokra - Lizurej Teresa

c) Ostrowy - Leśniowska Anna

§ 2. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów z tytułu poboru podatków wymienionych w § 1 stanowiących dochód budżetu gminy w wysokości:

1) 10 % od zainkasowanych wpłat

2) 0,20 zł od jednej sztuki sporządzenia dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku

§ 3. Inkasenci pobierający podatek od osób fizycznych: rolny, leśny i od nieruchomości w formie inkasa, rozliczają się z pobranych podatków w nieprzekraczalnym terminie trzech dni po upływie ustawowego terminu płatności dla inkasentów.

§ 4. Tracą moc uchwała Nr 40/V/2007 Rady Gminy Miedźno z dnia 14 lutego 2007r. w sprawie określenia inkasentów poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu wpłaty podatków pobranych przez inkasentów oraz zmieniające ją: uchwała Nr 156/XXI/2008 Rady Gminy Miedźno z dnia 5 czerwca 2008 r. i uchwała Nr 303/XLI/2010 Rady Gminy Miedźno z dnia 27 kwietnia 2010 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Idasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Beata Mosór

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »