| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 34/VI/2011 Rady Gminy Niegowa

z dnia 26 lutego 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru w formie inkasa, podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, powołania inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm. ), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm. ), art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku, Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Niegowa uchwala:

§ 1. Zarządzić na terenie Gminy Niegowa pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Powołać inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości dla poszczególnych sołectw Gminy według wykazu określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustalić dla inkasentów:

1) wynagrodzenie procentowe od sumy zainkasowanych kwot określone w załączniku o którym mowa w § 2.

2) prowizję za rozliczenie jednej raty zebranych podatków w wysokości: 100,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 40/VII/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru w formie inkasa, podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, powołania inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 88, poz. 1804).

§ 6. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia


Załącznik do Uchwały Nr 34/VI/2011
Rady Gminy Niegowa
z dnia 26 lutego 2011 r.

WYKAZ INKASENTÓW W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH I WYSOKOŚCI NALEŻNEGO WYNAGRODZENIA

L.p.

Sołectwo

Imię i nazwisko inkasenta

Wynagrodzenie w %

1

Antolka

Aneta Resiak

5,1

2

Bliżyce

Andrzej Łapaj

4,0

3

Bobolice

Zbigniew Dorobisz

5,5

4

Brzeziny

Barbara Noszczyk

6,4

5

Dąbrowno

Andrzej Resiak

4,0

6

Gorzków Nowy

Andrzej Golibroda

5,0

7

Gorzków Stary

Krzysztof Kubara

5,0

8

Ludwinów

Kazimierz Nocuń

4,3

9

Łutowiec

Zofia Morawiec

5,3

10

Mirów

Anna Myga

5,5

11

Moczydło

Bogusław Pompa

5,1

12

Mzurów

Bogdan Lech

4,0

13

Niegowa

Emilia Będkowska

4,0

14

Niegówka

Włodzimierz Pałęga

6,4

15

Ogorzelnik

Krystyna Janoska

5,0

16

Postaszowice

Bogusława Rudkowska

4,2

17

Sokolniki

Eugeniusz Ledwoch

4,0

18

Tomiszowice

Ryszard Jaskóła

4,0

19

Trzebniów

Andrzej Magiera

4,0

20

Zagórze

Bogusława Zielińska

4,0

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »