| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/75/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 200 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta oraz po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli,
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia:
§ 1. W Uchwale Nr XXXI/268/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005 r. Nr 74, poz.1977) zmienionej Uchwałą Nr XLVI/401/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 76, poz. 2185), § 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„ § 2 
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w następującej tabeli:
Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin zajęć
1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:
- 1 oddział,
- 2 oddziały,
- 3 oddziały,
- 4, 5 oddziałów,
- 6 i więcej oddziałów.
Wicedyrektor przedszkola liczącego:
- 4, 5 oddziałów,
- 6 i więcej oddziałów.


15
12
10
8
6

12
10
2. Dyrektor szkoły każdego typu (w tym zespołu szkół) liczącej:
- do 100 uczniów,
- od 101 do 150 uczniów,
- od 151 do 200 uczniów,
- od 201 do 300 uczniów,
- powyżej 300 uczniów.
Wicedyrektor szkoły każdego typu (w tym zespołu szkół) liczącej:
- od 300 do 400 uczniów,
- powyżej 400 uczniów.

12
10
8
5
3


12
10
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Gminy i Miasta oraz dyrektorom szkół.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

dr inż. Marek Profaska
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »