| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/75/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 200 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta oraz po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli,
Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach postanawia:
§ 1. W Uchwale Nr XXXI/268/05 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005 r. Nr 74, poz.1977) zmienionej Uchwałą Nr XLVI/401/06 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej dotyczącej udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 76, poz. 2185), § 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„ § 2 
Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w następującej tabeli:
Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin zajęć
1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie liczącego:
- 1 oddział,
- 2 oddziały,
- 3 oddziały,
- 4, 5 oddziałów,
- 6 i więcej oddziałów.
Wicedyrektor przedszkola liczącego:
- 4, 5 oddziałów,
- 6 i więcej oddziałów.


15
12
10
8
6

12
10
2. Dyrektor szkoły każdego typu (w tym zespołu szkół) liczącej:
- do 100 uczniów,
- od 101 do 150 uczniów,
- od 151 do 200 uczniów,
- od 201 do 300 uczniów,
- powyżej 300 uczniów.
Wicedyrektor szkoły każdego typu (w tym zespołu szkół) liczącej:
- od 300 do 400 uczniów,
- powyżej 400 uczniów.

12
10
8
5
3


12
10
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Gminy i Miasta oraz dyrektorom szkół.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

dr inż. Marek Profaska
 
reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Roma Opoka

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »