| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Marklowice

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Marklowice

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz 95)

Rada Gminy Marklowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące górne stawki opłat (brutto), obowiązujące na terenie gminy Marklowice, za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenia na prowadzenie powyższej działalności:

1) w zakresie odbierania odpadów komunalnych z pojemników służących do ich gromadzenia:

- dla pojemników 120 l - 20,00 zł za pojemnik;

- dla pojemników 240 l - 36,00 zł za pojemnik;

- dla pojemników 1100 l - 85,00 zł za pojemnik;

2) w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 25 zł/m3 ścieków.

§ 2.

Ustala się następujące górne stawki opłat (brutto) za odbieranie odpadów komunalnych z pojemników służących do ich gromadzenia, od mieszkańców nieruchomości na terenie gminy Marklowice, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

- dla pojemników 120 l - 16,50 zł za pojemnik;

- dla pojemników 240 l - 27,50 zł za pojemnik;

- dla pojemników 1100 l - 73,00 zł za pojemnik;

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.


§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXIX/171/2009 Rady Gminy Marklowice z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Marklowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »