| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/16/2011 Rady Gminy Istebna

z dnia 21 lutego 2011r.

w sprawie ustanowienia nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych zasad przyznawania tej nagrody

Na podstawie art.7a ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kluturalnej ( Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591).

Rada Gminy Istebna
uchwala,co następuje;

§ 1.

Ustanawia się nagrodę Rady Gminy Istebna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,

upowszeczniania i ochrony kultury.

§ 2.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody określa załącznik do uchwały.

§ 3.

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XL/368/2006 Rady Gminy Istebna z dnia 28 września 2006 r. w sprawie

ustanowienia nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,upowszechniania i

ochrony kultury szczegółowych zasad i trybu przyznawania tej nagrody.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur


Załącznik do Uchwały Nr v/16/2011
Rady Gminy Istebna
z dnia 21 lutego 2011 r.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

1. Nagrodę przyznaje się za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i

ochrony kultury ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć mających inspirację w kulturze

i sztuce ludowej Gminy Istebna.

2. Nagrodę przyznaje Rada Gminy Istebna z własnej inicjatywy lub na wniosek insytucji kultury

związków twórczych , gminnych jednostek organizacyjnych, stowarzyszeń działających

w dziedzinie kultury lub osób fizycznych.

3. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać określenie wnioskodawcy,

kandydata do nagrody oraz uzasadnienie.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy do 30 kwietnia każdego roku. Termin składania wniosków

za rok 2010 upływa z dniem 30 kwietnia 2011 roku.

4. Na nagrodę składa się :

a) pamiątkowy medal,

b) kwota pieniężna w wysokości do 1.000 złotych.

5. Nagrody są wręczane na sesji Rady Gminy Istebna lub przy innej stosownej okazji.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »