| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/44/11 Rady Miasta Lędziny

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lędziny oraz zapewnienia im dalszej opieki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami) w związku z § 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Tychach i po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Rada Miasta uchwala

§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lędziny ma charakter stały i przeprowadzane będzie w zależności od potrzeb, na wezwanie mieszkańców gminy lub z urzędu.

2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd przebywały.

§ 2. Wymienione w § 1 ust. 2 zwierzęta, będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez pracowników urzędu gminy, zarządców i administratorów nieruchomości lub mieszkańców, iż zwierzęta pozostają bez opieki, swobodnie przemieszczają się, są chore lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 3. 1. Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez uprawniony podmiot prowadzący schronisko lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług, zapewniający warunki określone w obowiązujących przepisach, na podstawie stosownej umowy zawartej przez gminę. Podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt, zapewnia się im opiekę weterynaryjną.

2. Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do wykonywania czynności wyłapywania w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla ich dobrostanu oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 4. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt, prowadzonym przez podmiot, z którym została zawarta umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapanymi na terenie gminy Lędziny.

§ 5. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało umieszczone w schronisku ponosi on koszty jego wyłapania, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej.

§ 6. Środki na realizację wyłapywania bezdomnych zwierząt będą zabezpieczone w budżecie miasta.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Lędzinach nr LXIV/08/99 z dnia 26.08.1999 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia opieki w schronisku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Teresa Ciepły

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria JKP Adwokaci we Wrocławiu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »