| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/44/11 Rady Miasta Lędziny

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lędziny oraz zapewnienia im dalszej opieki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 106, poz. 1002 z późniejszymi zmianami) w związku z § 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Tychach i po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

Rada Miasta uchwala

§ 1. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lędziny ma charakter stały i przeprowadzane będzie w zależności od potrzeb, na wezwanie mieszkańców gminy lub z urzędu.

2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd przebywały.

§ 2. Wymienione w § 1 ust. 2 zwierzęta, będą wyłapywane po uprzednim stwierdzeniu przez pracowników urzędu gminy, zarządców i administratorów nieruchomości lub mieszkańców, iż zwierzęta pozostają bez opieki, swobodnie przemieszczają się, są chore lub stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 3. 1. Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez uprawniony podmiot prowadzący schronisko lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie, dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do wykonywania usług, zapewniający warunki określone w obowiązujących przepisach, na podstawie stosownej umowy zawartej przez gminę. Podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt, zapewnia się im opiekę weterynaryjną.

2. Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do wykonywania czynności wyłapywania w sposób sprawny i nie stwarzający zagrożenia dla ich dobrostanu oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

§ 4. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą niezwłocznie przewiezione i umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt, prowadzonym przez podmiot, z którym została zawarta umowa w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapanymi na terenie gminy Lędziny.

§ 5. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna zwierzęcia, które zostało umieszczone w schronisku ponosi on koszty jego wyłapania, przewiezienia i umieszczenia w schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej.

§ 6. Środki na realizację wyłapywania bezdomnych zwierząt będą zabezpieczone w budżecie miasta.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Lędzinach nr LXIV/08/99 z dnia 26.08.1999 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia opieki w schronisku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Teresa Ciepły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »