| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/12/24/2011 Rady Gminy Suszec

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 403 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz.150 ze zm.), na wniosek Wójta Gminy Suszec

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Suszec mogą być udzielane dotacje celowe, zwane dalej dotacjami, na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych, zwanych dalej inwestycjami, do istniejącej na terenie Gminy Suszec gminnej sieci kanalizacyjnej, jako zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska.

2. Wysokość dotacji i tryb postępowania w sprawie jej udzielenia oraz sposób jej rozliczenia ustalone zostały w załączniku do niniejszej uchwały stanowiącym jej integralną część.

§ 2. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa każdorazowo uchwała budżetowa.

§ 3. Prawo do ubiegania się o dotację przysługuje podmiotom i jednostkom wymienionym w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, na budowę inwestycji na terenie Gminy Suszec na nieruchomościach zabudowanych budynkami, nie podłączonymi do gminnej sieci kanalizacyjnej, posiadających zbiorniki bezodpływowe z jednoczesnym zaprzestaniem ich użytkowania jako szamba.

§ 4. Kryterium wyboru inwestycji do dotowania jest uregulowanie gospodarki ściekami oraz uzyskanie efektu ekologicznego dla wybudowanej gminnej sieci kanalizacyjnej celem poprawy stanu środowiska.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Gminy Suszec.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »