| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych

z dnia 22 marca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami

Rada Miejska w Łaziskach Górnych uchwala:

§ 1.

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miejską Łaziska Górne zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty w czasie pięciu godzin dziennie oraz bezpłatną naukę religii.

§ 2.

Ustala się opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w §1 według następujących zasad:

1) za pierwszą rozpoczęta godzinę korzystania ze świadczeń w wysokości 3,00 zł,

2) za drugą i każdą następną godzinę korzystania ze świadczeń w wysokości 0,50 zł.

§ 3.

Miesięczna wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w §1, ustalana jest jako iloczyn liczby godzin przekraczającej wymiar, o którym mowa w §1, wysokości opłaty, o której mowa w §2 i liczby dni roboczych w miesiącu.

§ 4.

Szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz termin odpłatności określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola lub szkoły podstawowej a rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

§ 5.

W przypadku korzystania ze świadczeń przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez dzieci z rodzin objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie na jaki pomoc została udzielona opłaty nie pobiera się.

§ 6.

Za zapewnienie opieki dziecku ponad limit godzin ustalony w umowie, o której mowa w §4, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

§ 7.

Traci moc Uchwała Nr XXI/262/08 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Król

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »