| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1/2011 Wójta Gminy Czernichów; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 15 kwietnia 2011r.

do Porozumienia Nr 628/2010 z dnia 12 października 2010 r

do porozumienia Nr 628/2010 z dnia 12 października 2010 r.

zawarty w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, w imieniu którego działają:

1. Starosta - Andrzej Płonka

2. Członek Zarządu - Stanisław Pięta

zwanym dalej „Powiatem”,

a Gminą Czernichów, 34-311 Czernichów, ul. Żywiecka 2, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Czernichów - Adama Kosa

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy - Grażyny Balcerek

zwaną dalej „Gminą”

§ 1. W związku z wystąpieniem trudnych warunków zimowych i konieczności prowadzenia intensywnych prac związanych z należytym utrzymaniem drogi, a co za tym idzie poniesieniem większych kosztów zimowego utrzymania drogi powiatowej Nr 1403 S Międzybrodzie Bialskie – Straconka w km 4 + 600 do km 7 + 016 w granicach Powiatu Bielskiego w sezonie zimowym 2010/2011,

strony porozumienia wprowadzają do jego treści następującą zmianę:

W § 4 ust. 1 lit. b ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

„b) do 30 kwietnia 2011 r. kwotę 17.464,00 zł (słownie: siedemnaścietysięcyczterystasześćdziesiątczteryzłote 00/100).”

§ 2. W pozostałym zakresie treść porozumienia nie ulega zmianie.

§ 3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Andrzej Płonka


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Wójt


Adam Kos

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »