| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1/2011 Wójta Gminy Czernichów; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 15 kwietnia 2011r.

do Porozumienia Nr 628/2010 z dnia 12 października 2010 r

do porozumienia Nr 628/2010 z dnia 12 października 2010 r.

zawarty w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, w imieniu którego działają:

1. Starosta - Andrzej Płonka

2. Członek Zarządu - Stanisław Pięta

zwanym dalej „Powiatem”,

a Gminą Czernichów, 34-311 Czernichów, ul. Żywiecka 2, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Czernichów - Adama Kosa

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy - Grażyny Balcerek

zwaną dalej „Gminą”

§ 1. W związku z wystąpieniem trudnych warunków zimowych i konieczności prowadzenia intensywnych prac związanych z należytym utrzymaniem drogi, a co za tym idzie poniesieniem większych kosztów zimowego utrzymania drogi powiatowej Nr 1403 S Międzybrodzie Bialskie – Straconka w km 4 + 600 do km 7 + 016 w granicach Powiatu Bielskiego w sezonie zimowym 2010/2011,

strony porozumienia wprowadzają do jego treści następującą zmianę:

W § 4 ust. 1 lit. b ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

„b) do 30 kwietnia 2011 r. kwotę 17.464,00 zł (słownie: siedemnaścietysięcyczterystasześćdziesiątczteryzłote 00/100).”

§ 2. W pozostałym zakresie treść porozumienia nie ulega zmianie.

§ 3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Starosta


Andrzej Płonka


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Wójt


Adam Kos

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »