| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V.53.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 kwietnia 2011r.

w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala

§ 1. Ustanawia się stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

§ 2. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendium sportowego określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

§ 4. Przyjmuje się Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia określa Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój w budżecie miasta.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7. 1. Traci moc Uchwała Nr XLI/548/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

2. Traci moc Uchwała Nr LI/662/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/913/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe w sporcie kwalifikowanym, zmienioną Uchwałą Nr XII/141/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 czerwca 2007 w tej samej sprawie.

3. Traci moc Uchwała Nr LI/663/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/203/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie warunków oraz trybu przyznawania nagród pieniężnych oraz wysokości nagród pieniężnych dla trenerów, zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników w sporcie kwalifikowanym, zmienioną Uchwałą Nr XXII/289/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31 stycznia 2008 w tej samej sprawie.

4. Traci moc Uchwała Nr XLIV/913/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe w sporcie kwalifikowanym.

5. Traci moc uchwała Nr XXII/289/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31 stycznia 2008r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/203/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie warunków oraz trybu przyznawania nagród pieniężnych oraz wysokości nagród pieniężnych dla trenerów, zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników w sporcie kwalifikowanym.

6. Traci moc Uchwała Nr XIX/203/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 listopada 2007r.w sprawie określenia warunków oraz trybu przyznawania nagród pieniężnych oraz wysokości nagród pieniężnych dla trenerów, zasłużonych w osiąganiu wysokich wyników w sporcie kwalifikowanym.

7. Traci moc Uchwała Nr XII/141/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia warunków oraz trybu przyznawania wyróżnień i nagród, rodzajów wyróżnień i nagród oraz wysokości nagród pieniężnych za wysokie wyniki sportowe w sporcie kwalifikowanym.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


mgr Damian Gałuszka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V.53.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V.53.2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »