| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/92/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXVII/354/09 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/446/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 lutego 2010 roku, w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Na podstawie: art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/446/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 lutego 2010 roku, w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski o następującej treści:

1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Dla obliczania średniej wynagrodzeń nauczycieli przyjmuje się osoby zatrudnione na stanowisku nauczyciela w danym roku kalendarzowym na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela."

2. w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Wysokość dodatków funkcyjnych określa tabela stanowiąca załącznik do Regulaminu."

3. w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" Wysokość dodatku za trudne warunki pracy nauczycieli wynosi :

1) 9% - w przypadkach określonych w § 8 pkt 4 rozporządzenia,

2) 10% - w przypadkach określonych w § 8 pkt 19 rozporządzenia,

3) 19% - w przypadkach określonych w § 8 pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8 rozporządzenia,

4) 24% - w przypadkach określonych w § 8 pkt 15 rozporządzenia.

4. § 15 ust.10:

1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"reprezentant związku zawodowego "Rada Poradnictwa" Oddział Tarnowskie Góry"

2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"reprezentant związku zawodowego "Pracowników Dydaktycznych i Administracji",

5. Skreśla się § 17, § 18, § 19.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a przepisy regulaminu mają zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu


Adam Chmiel

Załącznik do Uchwały Nr VII/92/2011
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH w 2011 r[1]

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »