| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/92/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany do uchwały Nr XXXVII/354/09 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/446/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 lutego 2010 roku, w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Na podstawie: art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 30 ust. 6 i ust. 6a, art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale Nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/446/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 5 lutego 2010 roku, w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski o następującej treści:

1. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Dla obliczania średniej wynagrodzeń nauczycieli przyjmuje się osoby zatrudnione na stanowisku nauczyciela w danym roku kalendarzowym na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela."

2. w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Wysokość dodatków funkcyjnych określa tabela stanowiąca załącznik do Regulaminu."

3. w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" Wysokość dodatku za trudne warunki pracy nauczycieli wynosi :

1) 9% - w przypadkach określonych w § 8 pkt 4 rozporządzenia,

2) 10% - w przypadkach określonych w § 8 pkt 19 rozporządzenia,

3) 19% - w przypadkach określonych w § 8 pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8 rozporządzenia,

4) 24% - w przypadkach określonych w § 8 pkt 15 rozporządzenia.

4. § 15 ust.10:

1) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"reprezentant związku zawodowego "Rada Poradnictwa" Oddział Tarnowskie Góry"

2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"reprezentant związku zawodowego "Pracowników Dydaktycznych i Administracji",

5. Skreśla się § 17, § 18, § 19.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a przepisy regulaminu mają zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu


Adam Chmiel

Załącznik do Uchwały Nr VII/92/2011
Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH w 2011 r[1]

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »