| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr ZK.5511.22.2011 Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego

z dnia 1 lutego 2011r.

z działalności za 2010 rok

Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej oraz Powiatu Bielskiego, która rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2002 roku, realizowała zadania w roku 2010 wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ).

Tematami, które podejmowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na swoich posiedzeniach w 2010 roku były między innymi:

1) Przedstawienie budżetu miasta i powiatu w zakresie zagadnień porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2010.

2) Przedstawienie „Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego za rok 2009.”

3) Przedstawienie „Informacji rocznej z działalności Straży Miejskiej w Bielsku-Białej za 2009 rok.”

4) Współpraca Komendy Miejskiej Policji z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

5) Ocena warunków pracy jednostek organizacyjnych KM Policji i podejmowanie przedsięwzięć na rzecz poprawy.

6) Zakres i formy współpracy Prokuratur Rejonowych Południe i Północ działających na terenie miasta i powiatu bielskiego.

7) Przedstawienie informacji o działaniu monitoringu .

8) Ocena stanu zagrożenia na drogach na terenie miasta i gmin oraz podejmowane przedsięwzięcia na rzecz poprawy

9) Informacja dotycząca pomocy dla osób bezdomnych w okresie zimy.

10) Ocena zagrożenia narkomanią i propozycje systemowych działań profilaktycznych na terenie miasta.

11) Przedstawienie informacji o bezpieczeństwie obywateli na imprezach masowych .

Prezydent Miasta przedstawiając budżet na 2010 rok poinformował zebranych o przeznaczeniu kwoty 500 000,00 zł na dodatkowe patrole funkcjonariuszy Policji, 2 000 000,00 zł na wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Leszczyńskiej 43, 1 200 000,00 zł na rozbudowę strażnicy OSP Stare Bielsko na potrzeby bazy szkoleniowo-operacyjnej, 400 000,00 zł na zakup samochodu pożarniczego na potrzeby OSP miasta Bielska-Białej (Komorowice Śl.), 200 000,00 zł na modernizację systemu wykrywania i alarmowania,. Powyższe kwoty w ciągu roku będą ulegały zmianie. Powiat Bielski również aktywnie uczestniczy w wydatkach przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa obywateli. Wszystkie gminy mają swój udział w przeznaczeniu środków finansowych na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. W razie potrzeby na terenach gmin uruchamiane są dodatkowe patrole służb funkcjonariuszy Policji podczas np. „Dni Kultury Beskidzkiej”.

Dane z okresu sprawozdawczego wskazują, iż zarówno na terenie miasta Bielska-Białej jak i powiatu bielskiego podjęto zdecydowaną walkę ze sprawcami wykroczeń „szczególnie uciążliwych” takich jak: czyny nieobyczajne, zakłócanie spokoju i porządku publicznego, dewastacje urządzeń użytku publicznego, gdyż ujawniona ich liczba oraz liczba ukaranych sprawców w sposób istotny wzrosła. Przyczynili się do tego policjanci ze wszystkich komisariatów w mieście i powiecie.

W celu realizacji zadań prewencyjnych zwiększono liczbę kontroli w porze wieczorowej i nocnej, zwłaszcza na terenach osiedli mieszkaniowych oraz w ścisłym handlowo-rozrywkowym centrum miasta. Podczas realizacji zadań związanych z ujawnianiem zdarzeń karalnych z udziałem nietrzeźwych w dużej mierze przyczyniają się kontrole rejonów centrum miasta wykonane za pośrednictwem monitoringu wizyjnego.

W październiku 2010 r. na terenie podległym KMP w Bielsku – Białej Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna wspólnie z Policją przeprowadziła kontrole w zarejestrowanych punktach sprzedaży „dopalaczy” zabezpieczając znajdujące się w obiektach surowce oraz wyroby i zamykając je. Ogół działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania narkomanii przez liczne podmioty funkcjonujące na terenie powiatu bielskiego, w tym przez Policję został ujęty w ramach „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009 – 2013”.

W wyniku ściśle wyznaczonych ram przeprowadzania zabezpieczeń oraz rygorystycznie przestrzeganych przepisów prawa i resortowych wytycznych nastąpił spadek liczby policjantów kierowanych do zabezpieczeń imprez masowych. Na odnotowany spadek m.in. miała wpływ taktyka pełnienia służby podczas prowadzenia akcji, gdzie policjanci pełnili służbę nie tylko przy stadionie ale byli również zaangażowani do służby patrolowo-interwencyjnej. Współpraca większości klubów sportowych z policją przebiega na dobrym poziomie.

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej między innymi z racji atrakcyjnego turystycznie regionu – odbywa się wiele imprez o charakterze kulturalnym. Sposób ich zabezpieczenia oraz użyte siły i środki są dostosowane do posiadanych informacji na temat mogących wystąpić zagrożeń. Dzięki profesjonalnemu podejściu do zabezpieczeń w trakcie trwania imprez masowych w analizowanym okresie na terenie Bielska-Białej nie doszło do ekscesów chuligańskich z udziałem pseudokibiców.

STAROSTA


Andrzej Płonka

PREZYDENT MIASTA


Jacek Krywult

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »