| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PZD.031.4.2011 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 2 maja 2011r.

w przedmiocie powierzenia do realizacji Gminie Pawłowice prowadzenia zadania p.n: "Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Rolniczej w Jarząbkowicach"

zawarte pomiędzy: Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10, w osobach: 1. Paweł Sadza - Starosta Powiatu Pszczyńskiego 2. Henryk Kolarczyk - Wicestarosta Powiatu Pszczyńskiego działającym w oparciu o uchwałę Nr VI/58/11 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 27.04.2011r. w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Pawłowice w zakresie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Pszczyńskiego na podstawie porozumienia zwanym w dalszej treści „Powiatem” a Gminą Pawłowice reprezentowaną przez Wójta Gminy Pawłowice z siedzibą 43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60 w osobie: Damian Galusek – Wójt Gminy Pawłowice działający w oparciu o uchwałę Nr V/50/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 29.03.2011r . zwanym w dalszej treści „Gminą”, łącznie zwanymi w dalszej treści „stronami”

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie do realizacji Gminie Pawłowice prowadzenia zadania p.n: „Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Rolniczej w Jarząbkowicach”.

§ 2.

1. Szacunkowy koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 50.000,00 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Ostateczna wartość zadania wymienionego w §1 zostanie określona po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i będzie sfinansowana z pomocy finansowej udzielonej zgodnie z Umową Nr OI.2600/43/2011 z dnia 26.04.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę.

§ 3.

1. Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania wymienionego w § 1 z zachowaniem Ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ostateczny koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia przekroczy kwotę o której mowa w § 2 ust. 1 uzgodniony zostanie z Powiatem tryb dalszego postępowania.

§ 4.

1. Gmina zobowiązuje się przedstawić Powiatowi rozliczenie z wykorzystanych środków w terminie do 30.12.2011r.

2. Gmina zwróci Powiatowi środki finansowe, które nie zostaną wykorzystane w ramach wykonania zadania wymienionego w § 1 niniejszego porozumienia w terminie do 15 dni od dnia złożenia rozliczenia, o którym mowa w ust.1.

§ 5. Ze strony Powiatu obowiązki wynikające z niniejszego porozumienia będą realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

§ 6. Podstawę do przekazania środków stanowi niniejsze porozumienie.

§ 7. W sprawach rozliczenia i wykorzystania udzielonej dotacji stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w szczególności art. 250.

§ 8.

1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Niniejsze porozumienie spisano w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron oraz 1 dla celów publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, każdy na prawach oryginału.

STAROSTA


Paweł Sadza


WICESTAROSTA


Henryk Kolarczyk

WÓJT


mgr inż. Damian Galusek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »