| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/97/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 13 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/127/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 02.07.2007r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/127/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 02.07.2007r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1.

W Uchwale Nr XI/127/07 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 02.07.2007r. w sprawie: zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej nieruchomości położonych na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie gminy Zabrze dokonuje się następujących zmian:

- w § 6 Warunki udzielenia zwolnienia ust. 1 lit. a) otrzymuje nowe brzmienie: zakończenia nowej inwestycji w terminie do 31 grudnia 2013 roku, w zakresie zwolnienia na nowe inwestycje,

- § 14 ust. 1 lit. b) otrzymuje nowe brzmienie: informacji dotyczących wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w formie określonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 312).,

- § 14 ust. 1 dodaje się lit. l) o brzmieniu: oświadczenie, iż inwestycja została rozpoczęta po złożeniu wniosku o korzystanie z pomocy wraz z dokumentem potwierdzającym początkowy dzień inwestycji (np. dziennik budowy jeżeli został wydany, protokół zdawczo – odbiorczy),

- § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Dokumenty:

a) o których mowa w ust. 1 przedsiębiorca wnioskujący o zwolnienie zobowiązany jest przedłożyć w terminie 14 dni od dnia zakończenia inwestycji lub stworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,

b) o których mowa w ust. 1 lit. b, e, f, h, i oraz lit. k (w zakresie utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją) przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest przedłożyć do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


mgr Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »