| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/158/09 Rady Gminy w Koszarawie z dnia 19 luty 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowej zasady jego przyznawania i wypłacania


Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91a pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U z 2006r. Nr. 97 poz 674 z ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym (Dz.U.Nr 22, poz.181 ze zm.)
Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 do Uchwały XXVIII/158/09 Rady Gminy w Koszarawie z dnia 19 luty 2009r. - regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw , a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania: I. W rozdziale VI §18 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: „5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane . „ II. W rozdziale VII § 21ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie: „ 1. Ustala się nagrodę Wójta w wysokości od 500zł do 1500zł 2. Ustala się nagrodę dyrektora w wysokości od 400zł do 1000zł „ III. W rozdziale VII §22 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2.Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi: 1) dla 1 osoby 20 złotych miesięcznie 2) dla 2 osób 30 złotych miesięcznie 3) dla 3 osób 40 złotych miesięcznie 4) dla 4 i więcej osób 50 złotych miesięcznie „
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Czesław Majdak
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »