| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/62/11 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/158/09 Rady Gminy w Koszarawie z dnia 19 luty 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowej zasady jego przyznawania i wypłacania


Działając na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91a pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U z 2006r. Nr. 97 poz 674 z ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 art. 40 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 ze zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym (Dz.U.Nr 22, poz.181 ze zm.)
Rada Gminy Koszarawa uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się następujących zmian w załączniku nr 1 do Uchwały XXVIII/158/09 Rady Gminy w Koszarawie z dnia 19 luty 2009r. - regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw , a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania: I. W rozdziale VI §18 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: „5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane . „ II. W rozdziale VII § 21ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie: „ 1. Ustala się nagrodę Wójta w wysokości od 500zł do 1500zł 2. Ustala się nagrodę dyrektora w wysokości od 400zł do 1000zł „ III. W rozdziale VII §22 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2.Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi: 1) dla 1 osoby 20 złotych miesięcznie 2) dla 2 osób 30 złotych miesięcznie 3) dla 3 osób 40 złotych miesięcznie 4) dla 4 i więcej osób 50 złotych miesięcznie „
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od 1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Czesław Majdak
 
reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »