| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/102/11 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 2 czerwca 2011r.

w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzjącym jest Gmina Miejska Sławków, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Sławków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2011r. Nr. 5 poz. 13) Rada Miejska w Sławkowie

uchwala:

§ 1. Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność lub będących w zarządzie Gminy Miejskiej Sławków zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Sławków jest odpłatne.

§ 2. 1. Opłata pobierana jest miesięcznie za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku.

2. Ilość zatrzymań na przystanku ustalana jest na podstawie rozkładu jazdy stanowiącym załącznik do zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym.

3. Opłata miesięczna stanowi iloczyn ilości zatrzymań w ciągu miesiąca oraz stawki opłaty jednostkowej za zatrzymanie na przystanku określonej w § 3.

§ 3. 1. Jednostkowa stawka opłaty za każde zatrzymanie na przystanku wynosi: 0,05 zł.

2. Nie pobiera się opłaty za zatrzymanie na przystankach na żądanie,określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Opłaty miesięczne płatne są do 14 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na konto Urzędu Miasta Sławków: Deutsche Bank PBC S.A oddz. Sławków 42 1910 1048 2106 0023 9149 0002 lub gotówką w kasie Urzędu Miasta Sławków.

§ 5. Każda zmiana rozkładu jazdy związana ze zmianą ilości zatrzymań środków transportowych na przystankch wymaga powiadomienia Urzędu Miasta celem aktualizacji wysokości opłaty miesięcznej.

§ 6. Zmiany stawki opłat określone w § 3 będą podejmowane w drodze uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie.

§ 7. Traci moc uchwała Nr IX/70/11 z dnia 20 maja 2011 w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzjącym jest Gmina Miejska Sławków, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Sławków.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż Marian Malicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »