| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 163/IX/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 462/XXX/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 września 2004 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Dzielnicy "Południe" oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca zgodnie z Uchwałą nr 864/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca dotyczących zmian w Statucie Dzielnicy „Południe” w Sosnowcu

Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 462/XXX/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 września 2004 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Południe” oraz nadania jej statutu wprowadzić następujące zmiany:

1. Zmienić treść załącznika nr 1 do Statutu Dzielnicy „Południe” w Sosnowcu nadając mu brzmienie, którego treść zawiera załącznik do niniejszej uchwały

2. W załączniku nr 2 do Statutu Dzielnicy „Południe” w Sosnowcu wprowadzić następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborów radnych Rady Dzielnicy dokonuje się na zebraniach wyborczych danego osiedla w Dzielnicy w czterech okręgach stanowiących osiedla: Bór, Jęzor, Niwka, Modrzejów spośród osób, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, stale zamieszkują na obszarze działania Dzielnicy, posiadają prawo wybieralności.”

2) W § 2, w pkt b) po wyrazach „Niwka min.90 osób”, dopisać tiret w brzmieniu: „Modrzejów min.20 osób”.

3) W § 4 w ustępie 1 wyraz trzech zastąpić wyrazem „czterech” oraz po wyrazie „Niwka” dopisać po przecinku wyraz „Modrzejów”.

4) W § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W skład 15 osobowej Rady Dzielnicy wchodzą przedstawiciele wszystkich czterech osiedli (okręgów wyborczych) w proporcji do liczby mieszkańców zamieszkujących w danym osiedlu, według stanu ewidencji ludności na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone:

Osiedle NIWKA – 11 mandatów,

Osiedle BÓR – 2 mandaty,

Osiedle JĘZOR – 1 mandat,

Osiedle MODRZEJÓW – 1 mandat”.

§ 2. W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do kadencji Rady Dzielnicy „Południe” następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Arkadiusz Chęciński

Załącznik do Uchwały Nr 163/IX/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Kędzia

Przemysław Kędzia, prezes Business Media Software Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »