| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 163/IX/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 462/XXX/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 września 2004 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - Dzielnicy "Południe" oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca zgodnie z Uchwałą nr 864/LXIII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Sosnowca dotyczących zmian w Statucie Dzielnicy „Południe” w Sosnowcu

Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 462/XXX/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 września 2004 roku w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Dzielnicy „Południe” oraz nadania jej statutu wprowadzić następujące zmiany:

1. Zmienić treść załącznika nr 1 do Statutu Dzielnicy „Południe” w Sosnowcu nadając mu brzmienie, którego treść zawiera załącznik do niniejszej uchwały

2. W załączniku nr 2 do Statutu Dzielnicy „Południe” w Sosnowcu wprowadzić następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wyborów radnych Rady Dzielnicy dokonuje się na zebraniach wyborczych danego osiedla w Dzielnicy w czterech okręgach stanowiących osiedla: Bór, Jęzor, Niwka, Modrzejów spośród osób, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, stale zamieszkują na obszarze działania Dzielnicy, posiadają prawo wybieralności.”

2) W § 2, w pkt b) po wyrazach „Niwka min.90 osób”, dopisać tiret w brzmieniu: „Modrzejów min.20 osób”.

3) W § 4 w ustępie 1 wyraz trzech zastąpić wyrazem „czterech” oraz po wyrazie „Niwka” dopisać po przecinku wyraz „Modrzejów”.

4) W § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W skład 15 osobowej Rady Dzielnicy wchodzą przedstawiciele wszystkich czterech osiedli (okręgów wyborczych) w proporcji do liczby mieszkańców zamieszkujących w danym osiedlu, według stanu ewidencji ludności na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone:

Osiedle NIWKA – 11 mandatów,

Osiedle BÓR – 2 mandaty,

Osiedle JĘZOR – 1 mandat,

Osiedle MODRZEJÓW – 1 mandat”.

§ 2. W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do kadencji Rady Dzielnicy „Południe” następujących po kadencji, w czasie której weszła w życie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Arkadiusz Chęciński

Załącznik do Uchwały Nr 163/IX/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 30 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AchieveGlobal

Firma szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »