| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/122/11 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Cieszyna

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miejska Cieszyna
postanawia:

§ 1. Określić następujące zasady wnoszenia przez Burmistrza Miasta Cieszyna udziałów i wkładów pieniężnych i niepieniężnych Gminy Cieszyn do spółek kapitałowych:

1) Burmistrz wnosi do spółek w zamian za obejmowane udziały lub akcje wkłady pieniężne do wysokości kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok budżetowy,

2) Burmistrz wnosi do spółek w zamian za obejmowane udziały lub akcje wkłady niepieniężne w postaci gruntów, budynków, budowli, środków trwałych, wyposażenia oraz innych aktywów; W przypadku mienia o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych) wniesienie wkładu przez Burmistrza wymaga zgody Rady Miejskiej.

§ 2. 1. Burmistrz Miasta Cieszyna może zbywać udziały lub akcje będące własnością Gminy Cieszyn po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej.

2. Cofanie udziałów lub akcji należących do Gminy Cieszyn następuje poprzez ich umorzenie zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Cofanie udziałów lub akcji następuje według ich cen wynikających z przeprowadzonej uprzednio wyceny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/189/95 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 14 grudnia 1995r. w sprawie ustalenia zasady wnoszenia mienia komunalnego jako aportu do Spółki z o.o. „Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej” w Ustroniu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »