| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 192/XI/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury oraz określenia zasad, trybu przyznawania i jej wysokości

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Sosnowcu

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanowienie oraz określenie zasad, trybu przyznawania i wysokości Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury.

§ 2. Zasady, tryb przyznawania i wysokość Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury określa Regulamin przyznawania Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Tracą moc następujące uchwały: uchwała nr 857/XLVIII/06 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury oraz uchwała nr 393/XXX/08 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr 857/XLVIII/06 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Arkadiusz Chęciński


Załącznik do Uchwały Nr 192/XI/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY MIASTA SOSNOWCA ZA UPOWSZECHNIANIE KULTURY

Rozdział 1.
Zasady przyznawania Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury

§ 1. Nagroda stanowi formę uznania dla osób i środowisk kulturalnych związanych z miastem za ich wkład w upowszechnianie kultury. Przyznawana jest corocznie osobom fizycznym lub prawnym, a także innym podmiotom na podstawie oceny całokształtu działalności w sferze upowszechniania kultury.

Rozdział 2.
Tryb przyznawania Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury

§ 2. Wnioski o przyznanie Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury mogą składać: organizacje społeczno- kulturalne, instytucje kultury, placówki edukacyjne, uczelnie wyższe, laureaci poprzednich nagród miasta, Prezydent Miasta Sosnowca, komisja branżowa Rady Miejskiej w Sosnowcu.

§ 3. Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 grudnia do 31 grudnia każdego roku osobiście w sekretariacie Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Małachowskiego 3, pok. 33, tel. 32 296-06-47 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu do Wydziału).

§ 4. Wnioski, o których mowa w § 3 powinny zawierać: -dane kandydata (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego kandydata, data i miejsce urodzenia); -szczegółowe uzasadnienie wraz z dokumentacją osiągnięć.

§ 5. Wnioski niekompletne, nieczytelne, złożone po terminie lub wycofane przez wnioskodawcę nie będą rozpatrywane.

§ 6. Wnioski o przyznanie Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury rozpatruje Komisja do spraw Zaopiniowania Kandydatów do Nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca.

§ 7. Komisja do spraw Zaopiniowania Kandydatów do Nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury działa zgodnie z Regulaminem pracy Komisji do spraw Zaopiniowania Kandydatów do Nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

§ 8. Nagrodę Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury przyznaje Rada Miejska w Sosnowcu po uzyskaniu opinii Komisji do spraw Zaopiniowania Kandydatów do Nagród Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

§ 9. Rada Miejska może odstąpić od przyznania Nagrody Miasta Sosnowca za Upowszechnianie Kultury w danym roku.

§ 10. Laureat otrzymuje statuetkę, pamiątkowy dyplom oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5.000,- w przypadku nagrody indywidualnej lub 10.000,- w przypadku nagrody zespołowej.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »